StartOm MHFNyheterMHF värd för europeisk nätverksträff

MHF värd för europeisk nätverksträff

2018-07-02
MHF var under maj värd för ett seminarium för ett europeiskt nätverk för aktörer inom trafiksäkerhet, European Road Safety Charter.

På seminariet presenterade MHF en idé till en app som ska göra det enkelt att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister.

European Road Safety Charter (ERSC) leds av EU-kommissionen och fungerar som civilsamhällets största plattform för trafiksäkerhet i Europa. ERSC har 3 400 medlemmar som består av myndigheter, företag och organisationer. MHF är en av dem.

Den 29 maj arrangerade ERSC ett seminarium i Stockholm som MHF var värd för.
- Det är första gången som ERSC håller ett sådant här möte i Sverige, berättar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
- Syftet är att möta medlemmar och gärna värva nya medlemmar.

ERSC fungerar som ett nätverk, där varje aktör jobbar var för sig och sedan möts och utbyter erfarenheter och inspirerar varandra, förklarar Lars Olov Sjöström.
- "Good practice" är ett huvudtema, att lyfta fram goda exempel inom trafiksäker-hetsområdet, säger han.

På seminariet föreläste Antonio Avenoso som är vd för European Transport Safety Council. Theodora Calinescu berättade om European Road Safety Charters arbete.

Representanter från Näringsdepartementet, Trafikmedicinsk Förening, Sveriges Åkeriföretag samt Sveriges Trafikskolor höll föredrag. Seminariet hade ett 20-tal deltagare.
- Skälet till att MHF var värd för arrangemanget, är att ERSC ser MHF som en av de viktigaste trafiksäkerhetsaktörerna i Sverige, berättar Lars Olov Sjöström.

European Road Saftety Charter prisar varje år goda exempel inom trafiksäkerhet. MHF vann 2017 utmärkelsen Excellence in Road Safety Adwards för sina försöksprojekt med alkobommar, i kategorin för ideella organisationer.

På ERCS:s seminarium i Stockholm presenterade MHF ett förslag till en app som ska göra det enklare för allmänheten att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister. Det var tidigare rikspolischefen Dan Elias-son som kom med idén.

- Vid ett tillfälle när MHF träffade Dan Eliasson och diskuterade rattfyllerifrågan, kastade han fram en tanke om en app där allmänheten kan tipsa polisen om rattfylleri, säger Lars Olov Sjöström.

Idag har allmänheten två vägar att kontakta polisen vid rattfylleriärenden, om det är ett akut ärende är det på larmnummer 112, när det gäller andra ärenden är det polisens nummer 114 14 som gäller. Polisen får varje år 25 600 larm om misstänkt rattfylleri, på 114 14 kan det dröja lång tid innan polisen svarar.

- Appen har ett kontaktalternativ för akuta ärenden och ett för andra ärenden. Andra ärenden kan ju vara exempelvis om man vill tipsa om personer som man misstänker återkommande kör onyktra, förklarar Lars Olov Sjöström.

I samarbete med en apputvecklare har MHF tagit fram en prototyp.
- När vi har tagit fram appen har vi försökt anpassa den till det system som polisen har idag för larm, berättar Lars Olov Sjöström.

Han poängterar att appen än så länge bara är en idé. - Vi vet inte exakt hur systemet skulle fungera i skarpt läge. Syftet har varit att visa på hur en sådan här app skulle kunna användas och vilka möjligheter den ger, förklarar Lars Olov Sjöström
- Sedan får vi se om det finns ett intresse.

Appen kommer att presenteras i olika sammanhang, bland annat på Tylösandsseminariet.

Text och foto: Mari Haglund
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399