StartUppleva & resaInternationellt körkortRegler

Regler

  • Internationellt Körkort (IKK) får endast utfärdas för den som innehar svenskt körkort.

  • IKK får endast utfärdas för den som innehar ett svenskt körkort som är utlämnat, det vill säga att man inte får utfärda IKK på grundval av intyg om avklarat körkortsprov.


  • IKK kan endast utfärdas för person som uppnått 18 års ålder.


  • IKK kan aldrig gälla i det land där det är utfärdat. Till detta kommer att man inom de nordiska länderna kommit överens om att ett IKK utfärdat i ett nordiskt land inte ska gälla i övriga nordiska länder.


  • IKK gäller endast vid tillfälliga turistbesök i andra länder. Person som tar arbete eller bosätter sig i andra länder eller som kör i yrkesmässig trafik, kan inte räkna med att IKK accepteras alls eller för någon längre tid.


  • IKK kan endast utfärdas att gälla för de fordonskategorier som det svenska körkortet ger behörighet för.

  • Om du ska resa till ett land som accepterar både ett- och treåriga körkort utfärdar vi normalt alltid ett treårigt.
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399