StartUppleva & resaRes tryggt & säkertRattfylleriStatistik

Statistik

Rattfylleriets omfattning

Ökande alkoholkonsumtionen ökar även antalet rattfyllerister. Forskning vid Stockholms universitet visar att om alkoholkonsumtionen ökar med en procent så ökar rattfylleriet med 0,6 procent (1).

En fältstudie av rattfylleriets omfattning i tre län visar att 0,24 procent av trafikarbetet sker med rattfulla förare. Om andelen onyktra förare är lika stor i övriga län tyder det på att närmare 12 600 resor med rattfulla förare görs på de svenska vägarna varje dag. Det blir 525 rattfyllerikörningar varje timme, dygnet runt. (2)

Ökad olycksrisk vid rattfylleri

En onykter förare med 1,0 promille i blodet löper omkring sju gånger större risk att dödas i en trafikolycka än en nykter förare. För ungdomar i åldern 18-24 år är olycksrisken 900 gånger högre vid 0,5 promille eftersom de förenar sin bristande körvana och erfarenhet med alkohol.
 (Källa?)
  • 0,5-1,0 promille = 13 gånger större olycksrisk 
än en nykter förare
  • 1,0-1,5 promille = 100 gånger större olycksrisk
 än en nykter förare
  • 1,5 promille och mer = 150 gånger större olycksrisk 
än en nykter förare

Varje timme dygnet runt görs 525 onyktra resor i Sverige. Det blir 4,6 miljoner om året (2).
Varje år dödas cirka 75 människor i Sverige på grund av alkohol i trafiken (3).
Varje år skadas mer än 1000 människor svårt i Sverige i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor (4).

Källor:

(1) ”Ökad totalkonsumtion av alkohol leder till ökat rattfylleri”, CAN:s tidskrift Alkohol & Narkotika, nr 3/99.
(2) Källa: VTI 2008
(3) Källa: Trafikverket 2011
(4) Källa: Vägverket 2008

Mer statistik angående rattfylleri

BRÅ – www.bra.se

Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, har omfattande statistik över hur många brott som begås i Sverige. Du kan söka på ett visst län och brottstyp för att få reda på hur många som dömts för rattfylleri ett särskilt år.

Trafikverket – www.trafikverket.se
Trafikverkets hemsida finns bra information om rattfylleri
MHF - Ingen ska dö av rattfylleri | Hammarby Fabriksväg 25, 8 tr | 120 30 Stockholm | Tel: +46-8-555 765 55  | Org.nr: 802002-3399