För MHF-Ungdom är åter en del av MHF. MHF-Ungdom håller på och formar hur ungdomssektionen ska se ut. MHF-Ungdom fortsätter sitt viktiga arbete för att barn och ungdomar ska ha rätt till en trafiksäker miljö samt inga barn eller ungdomar ska dö eller skadas till följd av rattfylleri.