Alkoholrelaterade trafikolyckor är ett stort problem

Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken.

Rattfylleri är ett stort problem. Alkoholrelaterade trafikolyckor utgör en stor andel av de totala siffrorna.

I genomsnitt är var femhundrade bilist rattfull. Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken.

Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 57 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2020, vilket är 28 procent av alla omkomna i trafiken. Av dessa personer omkom 39 i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 15 i olyckor som enbart var drogrelaterade och 3 i olyckor som var både alkohol- och drogrelaterade.

År 2020 omkom 204 personer i vägtrafiken, en minskning mot föregående år. Antalet omkomna i alkohol- och drogrelaterade olyckor ökade, likaså den totala andelen omkomna i sådana olyckor.

Narkotika

Under 2020 omkom 18 personer (15 droger + 3 både alkohol och droger) i narkotikarelaterade olyckor, vilket är 5 personer färre än år 2019. Mellan 2015 och 2017 skedde kraftig ökning av antal omkomna i drogrelaterade olyckor, från 23 till 40 personer, medan det under 2020 har minskat kraftigt till ungefär samma nivå som tidigare år. En minskning noteras inom grupperna bilister, mopedister och cyklister medan en ökning har skett inom gruppen motorcyklister samt gående.