Foto: MostPhotos

I uppdraget ingår att se över behovet av skärpta krav på säkerheten för fordonstypen och att hitta åtgärder som gör det svårare att manipulera A-traktorer. Dagens hastighetsgräns på 30 km/h ska också ses över.

Regeringen vill öka trafiksäkerheten hos A-traktorerna. Sommaren 2020 förenklades de tekniska kraven vid ombyggnation av en bil till a-traktor. Förändringen genomfördes för att det skulle vara möjligt att också bygga om automatväxlade bilar till a-traktorer.

Efter förändringen har antalet A-traktorer ökat kraftigt (27 procent). Samtidigt har också har antalet olyckor med A-traktorer ökat.