Tylösandsseminariet 2021 den 31 augusti

Regeringen har satt ett nytt etappmål för Nollvisionen till 2030, som bland annat innebär att antalet omkomna i vägtrafiken ska minska till max 133 personer, hur ska vi bäst arbeta – och samarbeta – för att nå målen? Det – och mycket annat – får deltagarna i årets digitala upplaga av Tylösandsseminariet vara med om.

Se program och annan information här: Tylösandsseminariet