Foto: Mari Haglund

SAFF-projekt sjösatt

Den mobila nykterhetskontrollen förevisades av Tomas Jonsson. Tanken är att bussen skulle kunna effektivisera polisens trafikövervakning. MHF Test Lab i Tibro har byggt prototypen på uppdrag av MHF. Projektet är finansierat av SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden).

Bussen är en mobil nykterhets- och fordonskontroll utrustad med teknik som alkobommar, ANPR-teknik för fordonskontroll och trafikledning. Syftet med att bygga prototypen var att visa på en bra arbetsmetod, för att på ett effektivt sätt kunna göra stora trafikkontroller som framförallt stoppar rattfylleri. En ensam poliskontroll ska kunna sköta kontrollstationen. På tre minuter går det att parkera bussen och ställa upp en färdig kontrollstation.

För att sprida information och opinion om den mobila nykterhetskontrollen så är det viktigt att bussen visas upp. Har ni någon aktivitet där den mobila nykterhetskontrollen kan visas upp?

Tag kontakt med: Tomas Jonsson, tomas.jonsson@mhf.se