Foto: MostPhotos

Under 2020 omkom 53 personer i alkohol- och narkotikarelaterade trafikolyckor, det visar Trafikverkets djupstudier. Det är samma antal som 2019.

Av de 53 personerna som omkom 2020 var det 36 som dödades i olyckor som enbart var alkoholrelaterade, 14 i olyckor som enbart var drogrelaterade och tre personer omkom i olyckor som var både alkohol- och narkotikarelaterade.

Andelen omkomna i alkohol- och narkotikarelaterade trafikolyckor av det totala antalet döda i vägtrafiken ökade från 24 procent 2019 till 28 procent 2020 (Av 204 omkomna totalt).

– Andelen som dödades till följd av alkohol och droger i trafiken var högre 2020 än 2019, säger MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– Det här betyder att rattfylleriet fortfarande är ett stort problem i trafiken, som vi behöver jobba vidare med.