Om du håller mobilen i handen när du kör kan du få böter på 1 500 kronor.

Den 1 februari 2018 blev det förbjudet att prata i telefon, smsa eller surfa under körning. Det gäller inte bara för mobil, du får inte heller hålla någon annan typ av kommunikationsutrustning i handen när du kör ett motordrivet fordon. Reglerna var en skärpning av den lag som kom 2013, som skulle motverka så kallad rattsurfning.

Thommy Elg är polisinspektör vid Jönköpingspolisen. Han arbetar i en grupp som är specialiserad på att kontrollera trafik och yrkestrafik.
– Jag tror att den nya mobillagen har fått en positiv effekt, att folk tänker till mer än innan, om att inte använda telefonen vid körning, säger Thommy Elg.

Förare som bryter mot lagen kan dömas till böter på 1 500 kronor. När mobilförbudet i trafiken skärptes för ett år sedan, avgjordes ärendena först i domstol. Från den 1 oktober 2018 kan polisen bötfälla en förare direkt på plats.

I lokalpolisområde Jönköping har polisen i 75 fall rapporterat förare för brott mot mobillagen under perioden 1 juni 2018 till 4 mars 2019
– Vi har rapporterat några stycken, konstaterar Thommy Elg. Det är bra att polisen nu får utfärda böter direkt på plats, det underlättar vår utredningsverksamhet. Detta under förutsättning att föraren erkänner brottet.

Mellan 1 oktober 2018 och 14 februari 2019 utfärdade polisen i Sverige 2 738 ordningsböter till förare som rattsurfat, uppger polisen. Enligt Åklagarmyndigheten har det fattats 1 121 beslut om att väcka åtal eller strafföreläggande mot personer som har brutit mot förbudet mellan 1 februari 2018 och 31 januari 2019. Ett strafföreläggande beslutas av en åklagare om den misstänkte har erkänt.

Om du bryter mot mobilförbudet i trafiken kan du få körkortet återkallat. Du kan också göra dig skyldig till grövre brott.
– Om det visar sig att du håller på med mobilen medan du kör och orsakar en trafikolycka och kör på någon – då kan du bli åtalad för saker som vårdslöshet i trafik eller vållande till kroppskada, säger Thommy Elg.

Bengt Swahn är aktiv i MHF Ljungby. Han har ett stort engagemang i trafikfrågor och skriver varje vecka Trafikrutan i lokaltidningen Smålänningen. Bengt Swahn anser att lagen mot mobilanvändande i trafiken är bra, men att den borde vara mer omfattande.
– Jag tycker att lagen borde utökas och inte bara gälla förare av motorfordon, utan gälla alla fordonsförare – det vill säga även cyklister. Det är lika farligt om en cyklist håller en telefon i handen när den cyklar som om en bilist gör det när den kör, cyklisten kan också orsaka en trafikolycka, säger han.

Det finns länder där man överväger ett mobilförbud för cyklister, i Nederländerna är frågan uppe till debatt.
– Jag menar att mobilförbudet inte bara ska gälla förare av motorfordon, utan även cyklister. Alla i trafiken måste ta hänsyn till varandra, säger Swahn.

Bengt Swahn har tankar på att skriva en motion till MHF:s förbundsmöte. Förslaget i motionen skulle vara att MHF ska driva frågan om ett mobilförbud för alla fordonsförare.
– Jag funderar på att skriva en sådan motion till förbundsmötet, säger han.

Det är inte första motionen du har skrivit till MHF:s förbundsmöte. Du har skrivit ett antal?
– Det har blivit några stycken under årens lopp. Hur många, det kommer jag inte ihåg, berättar Bengt.
– Ibland tycker jag att jag har lyckats rätt bra. Jag brinner för frågor som rör trafiksäkerhet.

Ett sådant exempel är när Bengt Swahn skrev en motion till MHF:s förbundsmöte om att det borde krävas tillstånd för att få övningsköra.
– Jag skrev en motion som förbundsmötet antog. MHF:s tidigare förbundsordförande Elver Jonsson var riksdagsledamot för Liberalerna. Han drev frågan i riksdagen och det kom ju senare ett krav på tillstånd för övningskörning, konstaterar Bengt.

Idén till motionen föddes när Bengt Swahn jobbade som polis och var övervakare för en kille.
– Killen hade inget körkort och åkte fast hela tiden för olovlig körning. När jag frågade hur han tagit sig till hovrättsförhandlingen, då sa han att han övningskört dit, minns Swahn.
– Då tyckte jag att något måste göras för att sätta stopp för detta.

En annan av de motioner som Bengt Swahn har skrivit blev extra betydelsefull för MHF:s historia. Det var när han var en av dem som skrev en motion om att man borde ta upp MHF:s medlemsbegrepp till debatt. På förbundsmötet 2016 beslutades om att tillföra ett nytt medlemsbegrepp – trafiknykter.
Text och foto: Mari Haglund