Foto: Räddningstjänsten Karlstadsregionen

Under 2020 dödades 204 personer i den svenska vägtrafiken, enligt den fastställda statistiken. Preliminärt var det tolv personer färre som miste livet under förra året.

Av de omkomna 2021 var 113 bilister, 96 av dem hade färdats i personbil, övriga i lastbil eller buss.
Den vanligaste olyckstypen bland bilister är mötesolyckor följt av singelolyckor.

– Utvecklingen går i rätt riktning när det gäller omkomna i vägtrafiken. Det är första gången som antalet omkomna är färre än 200. Det är framför allt olyckorna med personbil som minskat. Men även bland oskyddade trafikanter ser vi en minskning, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör i en kommentar.

Under 2021 omkom 25 motorcyklister. Det är en minskning jämfört med året innan där 28 motorcyklister omkom.

20 cyklister omkom under 2021, det är lika många som året innan.

Under 2021 omkom 23 fotgängare efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

Av de som omkom under 2021 var 50 kvinnor och 142 män, 10 var under 18 år och 66 var 65 år eller äldre.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys och bygger på polisrapporterade olyckor som rapporterats till olycksdatabasen Strada.