Foto: MostPhotos

Under 2022 miste 220 personer livet på de svenska vägarna. Det är tio fler personer jämfört med 2021. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

Olycksstatistiken för antalet döda i vägtrafiken förra året ser bättre ut för Sveriges del än för Norge. I Norge omkom 118 personer under 2022, det är en ökning med nästan 50 procent jämfört med 2021. Det visar preliminära siffror från Statens Vegvesen. Under 2021 dödades 80 personer på de norska vägarna. Norge är världens trafiksäkraste land och har under de senaste åren haft lägst andel omkomna per en miljon invånare i världen.

Läs mer om den norska olycksstatistiken här. 

I Sverige under 2022 var det fler personer än tidigare som miste livet i olyckor med A-traktorer och i olyckor med elsparkcykel. Fyra ungdomar dödades i olyckor med A-traktorer och fyra personer miste livet i olyckor på elsparkcykel.

Av de omkomna i vägtrafiken under 2022 var:
*Åtta barn i åldern 0–15 år.
*80 personer var 65 år eller äldre.
*124 av de omkomna var skyddade trafikanter (103 i personbil, 14 i lastbil, två i buss och fyra i A-traktor och en i övrigt fordon).
*96 var oskyddade trafikanter (30 motorcyklister, 20 cyklister, fyra elsparkcyklister, 26 fotgängare, elva mopedister och fem övriga).

Under de senaste fem åren, 2017–2021, har i genomsnitt 242 personer omkommit per år i Sverige. Det innebär att antalet omkomna under 2022 är tio procent lägre jämfört med snittet för den senaste femårsperioden.

Under 2022 omkom 220 svenskar i vägtrafikolyckor. Det är 13 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021 då 204 respektive 210 personer omkom. Året innan pandemin, 2019, omkom 221 personer.
– Vi ser att utvecklingen av vägtrafikolyckor med dödlig utgång är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi ser samma utveckling av trafikflöden, det vill säga antal fordon som kör på vägarna, där nivåerna ökat efter pandemin, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör i en kommentar.

Av bilisterna omkom 46 i mötesolyckor och 36 i singelolyckor. Av motorcyklisterna omkom 15 i singelolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.
– När det gäller olyckstyp så har singelolyckor minskat från att tidigare varit klart dominerande. Istället ökar mötesolyckorna i jämförelse med tidigare år. En annan olyckstyp som har ökat under 2022 är A-traktorolyckor, säger Jonas Bjelfvenstam.

Transportstyrelsen: Fler miste livet i vägtrafiken under 2022

Trafikverket: Fler behöver göra mer för att vi ska nå trafiksäkerhetsmålet 2030