Foto: Besikta

EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet på grund av covid-19. Syftet är att mildra pandemins effekter på transportområdet och att säkerställa att nödvändiga transporter kan fortgå.

Enligt Transportstyrelsen ger det förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning och förlängd giltighetstid för ett körkort. De tillfälliga reglerna gäller från den 4 juni.

*Inställelsetiden för kontrollbesiktning förlängs med sju månader, för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020.

*Giltighetstiden förlängs med sju månader för de körkort som annars skulle upphöra att gälla under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Observera att förlängningen avser körkortet som behörighetshandling och inte som id-handling om ordinarie giltighetstid har gått ut.