47 ombud fanns på plats på MHF:s förbundsmöte i Södertälje. Frågan om förbundsmötet ska hållas digitalt vartannat år avgjordes med omröstning. Svaret blev ja. Foto: Mikael Lindberg

På MHF:s förbundsmöte i Södertälje fanns 47 ombud på plats.
MHF:s förbundsordförande Annette Fagerholm Ahlholm berättade om aktuella MHF-projekt.
– Vi har dragit i gång projektet Droglyftet under 2022, säger hon.
– Det har tillsatts en arbetsgrupp som arbetar med MHF idag och i framtiden. Vi håller på och tittar över MHF:s organisation, ekonomi och medlemsfrågan inför framtiden.

Annette Fagerholm Ahlholm hälsade MHF:s nye generalsekreterare Dicran Sarafian välkommen.
– Jag har den stora äran att få leda MHF:s kansli och jobba nära er MHF:are. Det känns jättekul, säger Dicran Sarafian om sitt nya uppdrag.

Han har även tidigare arbetat för ideella organisationer, bland annat Unicef och Läkarmissionen.
– Det arbetet har präglat mig – att kunna bidra till att rädda världen.
Dicran Sarafian brinner för att arbeta med värderingsfrågor som kan förändra samhället.

Annette Fagerholm Ahlholm förklarade förbundsmötet öppnat. MHF hade fått en alldeles speciell gåva – en handgjord ordförandeklubba i trä. MHF:aren Lars-Erik Larsson har snidat hantverket.

Mötesordförande Anders Castberger ledde förhandlingarna.

André Hällsten, Göran Roxhav och Krister Haglund omvaldes som ledamöter till förbundsstyrelsen. Susanne Hedman-Jensen valdes in som ny ledamot. Ulrik Larsson avtackades för sin tid i förbundsstyrelsen.

Den nya ledamoten Susanne Hedman-Jensen är kommunchef i Smedjebackens kommun. Utöver sitt MHF-engagemang, är Susanne ideellt aktiv i bland annat SAFF, Blå Bandet och KSAN.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström har varit tillförordnad vd under tiden tills att den nye generalsekreteraren tillträdde. Lars Olov Sjöström presenterade ett förslag till verksamhetsinriktning för MHF för 2023–2024. Förbundsmötet sa ja till förslaget.

Några punkter ur MHF:s verksamhetsinriktning:
*Medlemmar ska i högre grad känna till vad MHF gör och står för. Det gynnar både fortsatt medlemskap hos befintliga medlemmar och värvning av nya medlemmar.
– Att stolthet ska prägla medlemskapet i MHF tror vi är en viktig sak, framhöll Lars Olov Sjöström.

*Medlemsinriktade utbildningar ska genomföras i form av webbinarier.
– Ett exempel är det nya projektet Droglyftet, där har vi haft två webbinarier. Vi i MHF ska bli lika pålästa inom drograttfylleriområdet som är vi är på alkoholrattfylleri, säger Lars Olov Sjöström.

*Målet är att värva 1500 nya medlemmar per år och en värvningsstrategi ska tas fram för hur detta mål ska uppnås med olika värvaraktiviteter.

*När det gäller opinionsbildning ska MHF prioritera (några exempel):
– Fler nykterhetskontroller i trafiken.
– Införande av drogtester med sållningsinstrument i trafiken.
– Genomförande av regeringsbeslut om alkobommar i hamnar.

Några av förbundsmötets beslut:
*Verksamhetsstödet till regionerna för 2023 och 2024 är 1 800 000 kronor per år.
*Förbundsmötet beslutade att regionerna för år 2022 får 30 procent av de från regionens medlemmar inbetalda medlemsavgifterna.
*Att förbundsmötet ska genomföras på plats jämna årtal och digitalt ojämna årtal. Tanken är att arrangera en verksamhetskonferens vartannat år (ojämna årtal).

Text: Mari Haglund
Foto: Mikael Lindberg