Foto: MostPhotos

I både Sverige och Norge sker det många olyckor med elsparkcyklar och många olyckor händer när elsparkcyklisten är alkoholpåverkad. Mellan januari och augusti 2021 inträffade 1 056 olyckor, enligt Transportstyrelsen. 2020 var antalet 727 olyckor och 2019 skedde 693 stycken. 37 procent är alkoholrelaterade.

En studie om olyckor med elsparkcyklar i Norge visar att mellan mars 2019 och juni 2021 rapporterades 3 062 skadetillfällen. Studien gjordes av Statens Vegvesen och Oslo akutsjukhus. Under juni månad 2021 registrerades 436 skador.

– Vi har tagit del av siffror från Oslos akutsjukhus som visar att så många som 41 procent av olyckorna var alkoholrelaterade, berättar Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekreterare vid MA Rusfri Trafikk, som är MHF:s norska systerorganisation.

Den 15 juni införs nya regler för elsparkcyklar och andra små elfordon i Norge. Små elfordon definieras inte längre som cykel, utan klassas som motorfordon. Syftet är att öka trafiksäkerheten och förhoppningen är att minska olyckorna.

– MA Rusfri Trafikk tycker att det är väldigt bra att det införs hårdare regler som kommer att göra användningen av elsparkcyklar tryggare och mer ansvarsfull, framhåller Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Den som ska köra elsparkcykel och liknande fordon i Norge måste nu ha fyllt tolv år. Alla under 15 år måste använda hjälm.

Samma gräns på 0,2 promille för rattfylleri som gäller för andra motorfordon i Norge gäller nu också för elsparkcyklar. I det sammanhanget jämställs elsparkcyklar och andra små elfordon med moped. Det innebär att den som kör rattfull på en elsparkcykel kan dömas för rattfylleri och få körkortet återkallat.

– Att det borde finnas en promillegräns för rattfylleri på elsparkcykel, är en fråga som MA Rusfri Trafikk har känt oro kring och där vi har framfört våra synpunkter, säger Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– Med tanke på den stora omfattningen av antalet skador och det har sker många fyllekörningar på kvällar och helger med elsparkcykel, är det nu viktigt att det införs en promillegräns för att förebygga olyckor.

Hur ser ni på de nya reglerna – kommer de leda till färre olyckor och öka trafiksäkerheten?
– Ja, det tror vi absolut.

Finns det någon åtgärd som ni saknar i de nya reglerna?
– Vi vill ha ett hjälmkrav för alla elsparkcyklister, inte bara de under 15 år, säger Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

I Sverige klassas elsparkcyklar och andra eldrivna enpersonsfordon som cykel. En elsparkcykel får ha en maxeffekt på 250 watt och inte överstiga en hastighet på 20 kilometer i timmen för att definieras som cykel.

– MHF vill att Sverige inför samma regler som Norge. Vi vill att eldrivna enpersonsfordon definieras som motorfordon. För då omfattas de av trafikbrottslagens bestämmelser om rattfylleri, förklarar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

MHF delar MA Rusfri Trafikks önskemål om ett hjälmkrav på elsparkcykel för alla åldrar.

De nya norska reglerna med en rattfyllerigräns för elsparkcyklar ger en viktig signal om att det är lika galet att åka elsparkcykel onykter, som att göra det på en moped eller bil, menar han. Att den som kör alkoholpåverkad på en elsparkcykel kan få körkortet återkallat är en tydlig markering.

– Det här är en viktig markering – att man ser rattfylleri med ett litet motordrivet fordon som ett allvarligt brott i Norge. Även den här gruppen trafikanter måste se sig som fordonsförare som ska ta sitt ansvar i trafiken, framhåller Lars Olov Sjöström.

– Ett bra initiativ för den norska trafiksäkerheten, något för andra länder att ta efter.

Det är inte bara Norge som har en promillegräns för elsparkcyklar. I Tyskland omfattas elsparkcyklar av samma rattfyllerilagstiftning som för bilar.

127 patienter sökte vård vid akutmottagningarna på Sahlgrenska sjukhuset och Mölndals sjukhus för skador relaterade till elsparkcykelolyckor maj–oktober 2020.

Majoriteten av elsparkcykelolyckorna sker nattetid, oftast på helger och att 54,4 procent av de som var inblandade i olyckor hade druckit alkohol innan. Enbart 9,9 procent använde hjälm vid olyckstillfället. Det visar ett examensarbete av en läkarstudent på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Det här visar att den skadebild som beskrivs i Norge, stämmer överens med den som finns i Sverige, säger Lars Olov Sjöström.

Regeringen gav 2019 Transportstyrelsen i uppdrag att utreda behovet av förenklade regler för eldrivna enpersonsfordon. I mars 2021 kom Transportstyrelsens förslag.

Under hösten 2021 var utredningen ute på remiss. Sedan dess har inget mer hänt, enligt Transportstyrelsen.

De flesta eldrivna enpersonsfordon räknas idag som en cykel. Transportstyrelsen skriver i sin utredning att det inte behövs en ny fordonskategori för den här typen av fordon. Istället föreslås en ändring av fordonsdefinitionen för cyklar. Begränsningen av motoreffekten hos elsparkcyklar på 250 watt tas bort, samtidigt blir maxhastigheten fortsatt 20 km i timmen.

Trots många olyckor och rattfyllerifall föreslås inget hjälmkrav eller promillegräns för elsparkcykel.

– För det första borde man från beslutsfattarnas håll ha kunnat förutse den här olycksutvecklingen och tagit tag i processerna kring regler för de här fordonen långt tidigare, konstaterar Lars Olov Sjöström.

– Och för det andra måste man faktiskt tydligare ta tagit i de problem som orsakar olyckor, det vill säga onykter och vårdslös körning samt att man struntar i hjälm.

MHF vill se en promillegräns för elsparkcykel, hjälmkrav för alla åldrar och en åldersgräns.

I sin utredning 2021 lyfte Transportstyrelsen fram behovet av ökad kunskap om trafikregler och trafiksäkerhet kopplat till cykel. Målet med informationen ska vara ökad hjälmanvändning, nykter cykling och färre olyckor.

Transportstyrelsen gör bedömningen att det finns en stor potential att uppnå målen genom ökad kunskap och information, istället för med skärpta lagar.

– Jag tror inte att det räcker med informationskampanjer, det behövs lagstiftning. Annars kommer det alltid finnas en stor grupp som kör onyktra och inte har hjälm, säger Lars Olov Sjöström.

– Sedan behöver man jobba med att informera om lagstiftningen. Det är viktigt att folk förstår varför en lag införs.

MHF vill att det blir bättre ordning på uppställning och parkering av elsparkcyklar.

– Elsparkcyklar som kastas hamnar i vägen och försämrar tillgängligheten för grupper som rullstolsburna, synskadade och fotgängare, säger han.

Från den 1 september blir det förbjudet att parkera eller lämna en elsparkcykel på trottoaren eller cykelbanan i Sverige. Fordonen ska bara få parkeras i cykelställ.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos