Uppskattad svängom på lördagen

Region Mitt med Bengt-Olov Bokström från MHF Gävle i täten demonstrerade vältebilen under lördagen på verksamhetskonferensen. En vältebil visar vad som händer om du voltar med en bil och hamnar på taket. Det var många som tog chansen att sätta sig i bilen och själva testa hur det är att ta sig ur en voltad bil.

Vill du veta mer om Vältebilen och region Mitts aktiviteter med den, kontakta Bengt-Olov Bokström, bokas2417@gmail.com.

Även region Skåne och Väst har vältebilar. Kontakta respektive ordförande för mer information kring dem.