På Jönköpings stora nyhetssajt Jnytt.se pågår just nu en intressant webbenkät. Frågan som ställs är: ”Har du någon gång kört bil påverkad av något olagligt?”.

I skrivande stund svarar över 21% att det ”tyvärr har hänt”.

Vi utgår ifrån att man med ”olagligt” avser olagligt i samband med framförande av fordon i trafik. Faktum är ju att varken alkohol eller starka mediciner i sig är olagligt. Vi utgår också ifrån att de svarande själva egentligen avser främst alkohol och narkotika.

Det är lite drygt 400 svarande än så länge, men det är ändå så mycket högre siffror än vi på MHF har fruktat. Om det skulle vara statistiskt hållbart så skulle alltså mer än var femte bilist ha kört påverkad av alkohol eller narkotika.

Systembolagets dotterbolag IQ visar i sin rapport Alkoholindex för 2018 (se bilaga) att den svenska attityden till alkohol blir alltmer liberal.

–Extremt skrämmande siffror som visar på en absurd alkoholnorm, säger Göran Sydhage, VD på MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Vi måste hjälpas åt att vända detta, så att den självklara normen är att man aldrig ska köra efter att man har druckit alkohol eller knarkat. Vi ser en glidning mot ”kontinentala” dryckes- och förarvanor. Det är liksom OK att ta något glas vin och sedan köra hem. Vi anser att det på inga villkor är OK.
Alkhoholpåverkade förare utsätter sig för mer än åtta gånger högre risk att förolyckas i trafiken.

I de senaste årens cannabisvänliga trend i amerikanska filmer ser vi i så gott som varje film skådespelarna röka en joint till såväl vardag som fest. De delar den gärna med sina vänner också under uppsluppna former. Vi ser dem sedan gladeligt köra bil som om det vore helt acceptabelt. I själva verket är cannabispåverkan väldigt farligt i trafiken. Det är minst dubbelt så stor risk att förolyckas som om man är nykter.

Har man både rökt gräs och druckit alkohol ökar risken till femton gånger den som en nykter förare utsätter sig och – ännu värre – andra för.

Polisen rapporterar att vid vissa nykterhetskontroller så tar man idag fler som är påverkade av andra droger än alkohol även i Sverige. Det är illa.

MHF påstår på goda grunder att andelen vanliga ”Svenssonrattfyllerister” som chansar på att köra efter några glas går att minimera genom att utföra täta nykterhetskontroller på våra vägar. Om risken är minimal att åka fast så chansar fler. Om du är så gott som säker på att bli testad så ska det mycket till för att du ska chansa. Det finns ett hundraprocentigt sätt att inte åka fast i en nykterhetskontroll: Om du dricker alkohol eller tar andra droger – låt bilen stå.

Utvecklingen av antal genomförda nykterhetskontroller som Polisen gör varje år går åt rakt motsatt håll. Katastrofalt nog år efter år. De har mer än halverats de senaste fem åren.
Så kan vi inte ha det. Polisen måste ges resurser och motiveras att göra många nykterhetskontroller.

MHF vill också ändra lagstiftningen så att Polisen tillåts göra slumpvisa kontroller av andra droger än alkohol, vilket idag är förbjudet för Polisen att göra, eftersom sådana tester kräver skälig misstanke. I Norge och många andra länder är det tillåtet med ”vägkantstester” för andra droger. Självklart måste vi ha det så i Sverige också.

Läget med hög acceptans för rattfylleri måste vändas.

Här är några verksamma verktyg, på individ, myndighets- och lagstiftarnivå.

  • Kör inte om du har druckit alkohol eller tagit narkotika. Aldrig.
  • Fler nykterhetskontroller på våra vägar. Inte färre.
  • Tillåt vägkantstest för narkotika. Ändra lagen.

Tillsammans kan vi ändra normer till det bättre.