Foto: MostPhotos

Från den 12 oktober ska polisen återuppta sina rutinmässiga nykterhetskontroller igen, enligt polisen. Kontrollerna kommer dock inte att genomföras i samma utsträckning som innan pandemin.

I mitten av mars stoppades polisens rutinmässiga nykterhetskontroller tills vidare, det vill säga slumpmässiga utandningsprov för rattfylleri. Syftet var att förebygga spridning av coronaviruset. I de fall där polisen misstänkte rattfylleri, togs fortfarande ett utandningsprov.

Metoder och rutiner har nu setts över och det nya beslutet innebär att planerade utandningskontroller kommer att kunna göras, även om de ska genomföras i mindre omfattning.

– Beslutet innebär en förbättrad trafiksäkerhet för medborgarna, samtidigt som det också är en fortsatt säker hantering för de poliser som genomför alkoholutandningskontrollerna, säger Per Engström, sektionschef operativa enheten, nationella operativa avdelningen.