Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör

– Tyvärr ser vi en negativ utveckling. Därför vill vi se åtgärder inom hastighet, nykterhet och cykel.

Årets Tylösandsseminarium hölls den 4–5 september och temat var ”Så delar vi vägen – tryggt och säkert”. På plats fanns 350 deltagare, ett 50-tal fler än förra året.

Mellan januari och augusti har 206 personer mist livet i trafiken, det är 29 personer fler än motsvarande period 2017. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

– Tyvärr ser vi en negativ utveckling, säger Lena Erixon till Motorföraren.

– Om vi ska klara etappmålet i Nollvisionen på högst 220 döda i trafiken år 2020, då krävs det nya åtgärder.

Hastighet, nykterhet och cykel är prioriterade områden i Trafikverkets aktionsplan som kommer presenteras senare i höst.

Under första halvåret utförde polisen 411 700 nykterhetskontroller i Sverige, en minskning från samma period 2017 då antalet var 631 200. Det visar polisens statistik.

– Vi är bekymrade över att polisens nykterhetskontroller fortsätter att minska, säger Lena Erixon till Motorföraren.

– Därför tycker jag att vårt förslag om den nya yrkesgruppen trafiksäkerhetskontrollanter är bra. Trafiksäkerhetskontrollanterna ska avlasta polisen med att göra utandningsprov. Förslaget är en del av Nyktra-projektet som är ett samarbete mellan Trafikverket och Polisen.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström är tveksam.
– Om polisen inte klarar sitt trafiksäkerhetsarbete inom ramen för sitt uppdrag, är det kanske bättre att skapa en särskild trafikpolismyndighet.

Det finns en rad juridiska problem med förslaget om trafiksäkerhetskontrollanter, anser Lars Olov Sjöström.

– Vid trafikkontroller vet vi att polisen klarar upp många andra brott som att hitta efterlysta personer, bilstölder, narkotikabrott

och smuggling, förklarar han.

– Om en trafiksäkerhetskontrollant gör en nykterhetskontroll och upptäcker till exempel ett narkotikabrott, då har kontrollanten inte befogenhet att göra något åt det.

Ett annat juridiskt hinder, är att för att trafiksäkerhetskontrollanter ska kunna införas, måste också en lagändring göras.

Automatiska nykterhetskontroller är också en del av Nyktra-projektet. Senast den 1 juli skulle den första anläggningen ha varit igång, ännu är ingen alkobom på plats i någon hamn.

Under 2017 omkom 26 cyklister. Huvudskador är den vanligaste dödsorsaken bland cyklister. Försäkringsbolaget Folksam har gjort en studie på alla dödsolyckor med cyklister mellan 2006–2017. Studien visar att fem till tio förolyckade cyklister per år skulle kunna räddas om de använt cykelhjälm. Cirka 44 procent av svenskarna använder cykelhjälm enligt NTF:s mätningar. Idag är det obligatoriskt för barn upp till 15 år.

Trafikverket vill få fler att använda cykelhjälm för att minska antalet personer som dör eller får allvarliga skallskador till följd av cykelolyckor.

– Vi vill att människor frivilligt ska välja att använda cykelhjälm, säger Lena Erixon.

– Jag uppfattar det som att det inte finns ett politiskt stöd för en hjälmlag. Det finns en oro att det skulle leda till ett minskat cyklande.

Lars Olov Sjöström sågar förslaget om frivillighet.

– Om vi vill att fler ska använda cykelhjälm, då krävs det en hjälmlag för alla cyklister, konstaterar han.

För att få ned hastighetsöverträdelserna i trafiken satsar Trafikverket på fler trafiksäkerhetskameror.

– Om man ska klara målen för dödstalen måste man få ned hastigheten, konstaterar Lena Erixon.

57 procent av yrkesförarna kör för fort, det visar en undersökning från försäkringsbolaget Folksam.

– Vi ska ha ett särskilt fokus på yrkestrafiken, särskilt den tunga trafiken, säger Lena Erixon.

Text: Mari Haglund
Bild: Mikael Lindberg