Foto: MostPhotos

Under pandemin gjorde polisen bara utandningsprov på en förare vid misstanke om rattfylleri. Mellan januari och september 2021 gjorde polisen 145 000 nykterhetskontroller. Den siffran hade ökat till 411 000 utandningsprov under motsvarande period 2022. Det visar polisens preliminära siffror.

– Det är positivt att nykterhetskontrollerna ökar och därmed ökar också upptäcktsrisken för rattfylleri, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Polisen borde ha som mål, att innan 2022 är slut, komma upp till 2019 års siffror – på en miljon utandningsprov.

Under 2019 gjorde polisen totalt 1 285 000 nykterhetskontroller.

Under perioden 2012–2021 miste 25–30 procent av de omkomna i trafiken livet i alkohol- eller drogrelaterade olyckor. För att nå det mål Trafikverket har satt upp för indikatorn nykter trafik till 2030, som en del av trafiksäkerhetsarbetet för att nå Nollvisionen, behöver polisen göra betydligt fler utandningsprov än idag.

– Jag hoppas att polisen så snart som möjligt kommer upp i de två miljoner nykterhetskontroller per år, som Trafikverket bedömer vara nödvändigt för att nå målen för Nollvisionen, säger Lars Olov Sjöström.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos