Foto: MHF

MADD Sweden bildades i början av 2000-talet genom MHF. Organisationen är till för de som drabbats av rattfylleriets konsekvenser.

Under 2017 omkom 81 personer till följd av alkohol- och drogrelaterade olyckor i trafiken. Varje år skadas cirka 1 000 personer på grund av rattfylleri. Det är inte bara den skadade eller omkomna som drabbas, utan också alla närstående – familjen, vänner, arbetskamrater och grannar med flera.

MADD har planer på att utveckla sitt arbete på olika sätt under 2019.
– Vi kommer att göra om MADD:s hemsida, berättar Sabrina Sandhu, projektledare på MHF.

– Tanken är att den nya hemsidan tillsammans med våra sociala medier ska underlätta för drabbade att hitta viktig information och skapa nya kontakter, inflikar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– Det är viktigt att man som drabbad på ett enkelt sätt hittar den information som man behöver på MADD:s hemsida.
– Som drabbad vet man sällan vart man ska vända sig för att få stöd och hjälp. Ofta vet man inte att man till exempel har rätt till kuratorstöd eller hjälp från socialtjänsten.

MADD har en sluten Facebook-grupp som heter ”Vi som har drabbats av rattfylleri”. Gruppen har idag över 200 medlemmar.
– Den interna Facebook-gruppen kommer att uppdateras, berättar Lars Olov Sjöström.

MADD och MHF arrangerar nätverksträffar där rattfylleridrabbade kan träffas och utbyta erfarenheter. MADD har ett 50-tal personer i sitt nätverk.
– Tanken är att ha två nätverksträffar under 2019, säger Sabrina Sandhu.
– Den senaste nätverksträffen hade vi i oktober.

På nätverksträffen i oktober berättade polisen om hur man arbetar med att förebygga och lagföra trafikbrott, med fokus på rattfylleri. Brottsofferjouren föreläste om hur organisationen jobbar för att ge stöd åt brottsutsatta och närstående.
– Vi fick positiv feedback från deltagarna på nätverksträffen. Alla tycker att nätverksträffar är bra och rekommenderar dem, säger Sabrina Sandhu.

Deltagarna tyckte att föreläsningen med polisen var en av de bästa punkterna på programmet.
– Vi ställde frågan: Vad tar du med dig från nätverksträffen? berättar Sabrina Sandhu.
– Det var flera deltagare som tyckte att bördorna som drabbad känns lättare när man får prata med andra som har liknande erfarenheter.

MHF har under 2017 och 2018 tagit fram broschyrer som lyfter rattfylleridrabbades berättelser. Fyra broschyrer om Eleonore, Byron, Rickard och Caroline. Eleonore: ”Mina barn växer upp utan mormor”. Byrons mamma: ”Sjukvården sa till oss att Byron knappast kommer att överleva”. Carolines syster: ”Hon som var yngst skulle ju leva längst”. Rickards pappa: ”Min son Rickard kom aldrig hem.”
– Vi planerar att fram två nya broschyrer under 2019, säger Lars Olov Sjöström.

Text: Mari Haglund
Foto: MHF