Är du intresserad av att starta studiecirkeln – ”Jag kan cykla”?

Per-Olof Törnkvist och Evert Strindin delade med sig av sina erfarenheter från studiecirkeln ”Jag kan cykla”. MHF har gjort ett mycket pedagogiskt och användbart material för träffarna.

Om du är intresserad av att starta en grupp kontakta ditt lokala NBV kontor.

Om du behöver tips och råd kontakta gärna Per Olof Törnkvist, per-olov.tornkvist@mhf.se