Foto: Mari Haglund

Hur kan MHF fortsätta att vara en attraktiv organisation och attrahera nya medlemmar?

Workshopen gick ut på att identifiera nya målgrupper och samtala kring i vilka situationer de stöter på trafik- och alkoholrelaterade frågor. Camilla Spennare och Lena Mörk presenterade färsk statistik från medlemssystemet, och berättade om kansliets tankar när det gäller medlemsresan. Presentationen från workshopen hittar du nedan.

Det är viktigt att vi börjar prata om dessa frågor och vi hoppas att ni tar med er tankarna ut i era lokalavdelningar. Fortsätt gärna dialogen ute i MHF landet.

Vill ni arrangera en liknande workshop i er region eller lokalavdelning kontakta gärna Lena eller Camilla: lena.mork@mhf.se och camilla.spennare@mhf.se