Den 20 april lanserade EU-kommissionen officiellt European Road Safety Charter (ERSC), den största plattformen för trafiksäkerhet i det civila samhället, för att stödja Nollvisionens ambition att minska dödsfallen i trafiken till nästan noll fram till 2050.

I syfte att skapa ökad medvetenhet och att ha en större närvaro på lokal och nationell nivå, kommer GD MOVE, EU:s Generaldirektorat för transport och mobilitet, att arbeta intensivt med ett nätverk av nationella samordnare i de 27 EU-medlemsstaterna. Det är MHF, med Lars Olov Sjöström som ansvarig person, som har fått förtroendet att samordna det svenska nätverket av trafiksäkerhetsaktörer. Lars Olov kommer att arbeta med detta ett par dagar per månad från juni månad och MHF får motsvarande kostnadsersättning för arbetsinsatsen från ERSC.

Därmed stärks MHF:s position som kompetent aktör och nätverksbyggare inom det europeiska trafiksäkerhetsarbetet.

MHF är en central och viktig aktör.

För den som vill veta mer så finns det mycket mer att läsa här (på engelska) och här