I AKTA-projektet läggs frågor som alkohol, droger och trafik in som en del av den ordinarie undervisningen på gymnasiet. Via en webbportal hoppas MHF Haninge-Stockholm och Haninge kommun sprida konceptet nationellt. Foto: Leon Oalh

MHF Haninge-Stockholm och Haninge kommun driver AKTA-projektet (Alkohol och droger, Konsekvenser, Trafik och Ansvar) på Fredrika Bremergymnasiet. Projektet handlar om att få gymnasieelever att förstå riskerna med alkohol och droger, samt faran med att kombinera dem med bilkörning.

AKTA-projektet är treårigt och har finansierats genom projektbidrag från Stiftelsen Ansvar För Framtiden (SAFF).
– Nu är vi inne på sista terminen av AKTA-projektet. Fredrika Bremergymnasiet kommer att fortsätta arbeta enligt den här metoden efter projektet, berättar Anette Kyhlström, ordförande för MHF Haninge-Stockholm.
– Under AKTA-projektet har vi löpande gjort enkäter med eleverna, för att se vad projektet har haft för effekt. Vi hoppas att eleverna har lärt sig för framtiden.

Alkohol, droger och trafik och dess konsekvenser har lagts in som en del av ordinarie ämnen som svenska, matte och idrott. I AKTA-projektet har man en styrgrupp och en grupp med AKTA-pedagoger. På Fredrika Bremergymnasiet deltar 164 elever från fem program i projektet.

– Trots att undervisningen blev digital under pandemin, har vi kunnat genomföra AKTA-projektet nästan som vanligt, säger hon.
– Det som vi inte har kunnat göra är vissa aktiviteter, exempelvis ville vi ta dit MHF:s krocksläde och vältebilen och visa för eleverna.

Några av aktiviteterna i AKTA-projektet: eleverna har fått lyssna till föreläsning om cannabis med Fred Nyberg, de har besökt Polismuseet samt sett studieförbundet NBV:s narkotikautställning.

Vad händer i AKTA-projektet under den sista terminen?
– Pedagogerna går en studiecirkel via NBV baserat på Droghandboken, berättar Anette Kyhlström.

Vartannat år gör Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN) en enkät med elever i årskurs nio och årskurs två på gymnasiet i Stockholm och närliggande kommuner. Stockholmsenkäten handlar om elevernas alkohol- och drogvanor samt flera andra områden.
– Vi kommer att gå igenom resultatet för Stockholmsenkäten 2020 i Haninge kom-mun med eleverna, säger hon.
– Nu under sista terminen kommer alla AKTA-klasserna att få träffa MiniMaria Haninge digitalt.
Till MiniMaria kan den som är ung (upp till 25 år) eller förälder vända sig för att få stöd i frågor som rör alkohol, narkotika eller spelberoende.

För att kunna utvärdera AKTA-projektet har man kontinuerligt gjort enkäter med eleverna. I projektet görs också mätningar på kontrollklasser, som inte får del av AKTA-undervisningen.
– Jag är ganska säker på att vi kommer att få ett positivt resultat, allting tyder på det, säger Anette Kyhlström.
– Något som är fantastiskt är att en elev i årskurs tre har ägnat hela sitt specialarbete åt alkohol, droger och trafik, bara det i sig är värt hela projektet.

Som en del av AKTA-projektet håller de på och bygger upp en digital kunskapsbank med aktuella fakta, statistik och forskning om alkohol, droger och trafik.
– Vi arbetar med att göra en webbportal som vi vill sprida nationellt. Där ska andra skolor kunna köpa en licens och få tips på lektionsplaneringar, statistik och föreläsningar, förklarar Anette Kyhlström.
– Vi hoppas att webbportalen ska vara klar till hösten. Tanken är att sprida AKTA-konceptet nationellt.

Text: Mari Haglund
Foto: Leon Oalh