MHF visade upp en prototyp för en automatisk nykterhets- och fordonskontroll på Tylösandsseminariet. Foto: Mari Haglund

På Tylösandsseminariet visade MHF upp en idé till en buss som fungerar som en mobil nykterhets- och fordonskontroll. Tanken är att bussen skulle kunna effektivisera polisens trafikövervakning. MHF Test Lab i Tibro har byggt prototypen på uppdrag av MHF. Projektet är finansierat av SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden).

Bussen är en mobil nykterhets- och fordonskontroll utrustad med teknik som alkobommar, ANPR-teknik för fordonskontroll och trafikledning.
– Syftet med att bygga prototypen var att visa på en bra arbetsmetod, för att på ett effektivt sätt kunna göra stora trafikkontroller som framförallt stoppar rattfylleri, berättar Tomas Jonsson, projektledare på MHF.
– En fördel är att man kan sätta upp kontrollstationen i princip var som helst, som på en trafikkontrollplats. Bussen har kapacitet för att kontrollera stora flöden av fordon.

Den mobila trafikkontrollen är tänkt som ett komplement till polisens vanliga kontrollverksamhet, framförallt för att få upp volymen på antalet nykterhetskontroller. Tanken är att en ensam poliskontroll ska kunna sköta kontrollstationen. På tre minuter går det att parkera bussen och ställa upp en färdig kontrollstation.

Bussen har två bomfiler som fälls ned på vardera sida om bussen. Både personbilar och lastbilar kan kontrolleras. Förarna får blåsa i en automatisk nykterhetskontroll.
– Det sitter stora blinkljus och skyltar på bussens tak. Polisen skulle kunna stänga av Essingeleden i Stockholm en natt och kontrollera all trafik, förklarar Tomas Jonsson.
– Det går också bra att bara stänga av en fil eller ett körfält.

Bussen är utrustad med kameror som filmar trafikflödet. Inne i bussen finns det en kontorsplats för trafikledning där polisen via skärmar kan övervaka hur trafiken flyter på genom bomfilerna. Den mobila trafikkontrollen skulle också kunna styras på distans från en trafikledning.

I bussen finns ANPR-teknik (automatisk skyltavläsning) som läser av fordonens registreringsskyltar och är kopplat till fordonsregistret.
– Polisen använder tekniken redan idag för att söka efter fordon som exempelvis är efterlysta, oskattade eller stulna. Den här tekniken finns i 200 svenska polisbilar, säger Peter Haglund, vd på Palmenco. Företaget är leverantör av ANPR-tekniken.
– Vi vill visa att en sådan här buss kan användas till mobilt trafiksäkerhetsarbete på fler sätt än bara för att stoppa rattfyllerister.

Bussen är utrustad med polisens bevisinstrument för rattfylleri och därmed kan polisen avrapportera en rattfylla på plats, till exempel om en förare blåser rött i alkobommen.
– I bussen finns det teknik som gör det möjligt att kontrollera och upptäcka flera olika typer av brott vid en trafikkontroll, säger Tomas Jonsson.
– Med ANPR-tekniken kan man upptäcka om någon exempelvis åker i ett efterlyst eller oskattat fordon. Med hjälp av alkobommarna kan man upptäcka misstänkta rattfyllerister.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fick en rundtur av den mobila trafikkontrollen på Tylösandsseminariet och tyckte att det var ett positivt initiativ.

Text och foto: Mari Haglund