Tomas Jonsson och Anna Welleman i MHF Test Labs monter på Tylösandsseminariet.

På Tylösandsseminariet presenterade MHF sin nya konsumentportal.

MHF får projektbidrag från Trafikverket för att ge konsumentstöd och konsultation om instrument för alkoholmätning.

– Företag och privatpersoner ska kunna vända sig till MHF och få råd. Det är MHF:s konsumentansvarige eller vi på MHF Test Lab som svarar på frågorna, berättar Tomas Jonsson, vd för MHF Test Lab.

Labbet är ett av tre ackrediterade provningslabb i världen för alkoholmätningsutrustning. MHF Test Lab testar ett 80-tal produkter per år. På uppdrag av MHF gör labbet oberoende konsumenttester av alkoholmätningsutrustning, resultaten publiceras på MHF:s hemsida som produktomdömen.

– Vi gör oberoende bedömningar och ser till att vi grundar de bedömningar vi gör, utifrån de fakta som finns i gällande standarder, säger han.

MHF Test Labs produktomdömen hittar du på mhf.se som har fått en ny kostym. På Tylösandsseminariet presenterades MHF:s nya konsumentportal.
– En nyhet är att vi har delat in konsumentinformationen i fler kategorier än förut, förklarar Tomas Jonsson.
– Tidigare har vi bara pratat om alkolås och alkomätare och då har vi missat vissa delar, som engångsalkomätare, passersystem, alkobommar och nyckelskåp. Nu täcker vi in alla former av alkoholmätning.

En annan nyhet är att konsumentinformationen har delats in i privat användning och professionell användning. Totalt finns nu åtta kategorier.
– Det högsta omdömet är ”Pålitlig och driftsäker”. Om en alkomätare är pålitlig och driftsäker, då ska den mäta rätt och påminna om när det är dags för kalibrering, säger Tomas Jonsson.

– Vi har en kategori som heter ”Vi varnar”. I vårt omdöme står det tydligt varför vi varnar för en produkt.

MHF får flera samtal varje dag som gäller frågor om alkoholkontroll.

– Vi tycker att det är viktigt att man tar det här på allvar när man väljer produkt och väljer rätt utrustning för tillfälle, säger Tomas Jonsson.

– Om man följer MHF:s råd, då får man en så problemfri och rättssäker alkoholkontroll som möjligt.

Text: Mari Haglund
Foto: Mikael Lindberg