Allmänt om Corona covid-19

Sedan december 2019 sprids ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation.

Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Äldre personer och särskilt de med hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk lungsjukdom och högt blodtryck är överrepresenterade bland de som drabbas av allvarligare sjukdom.

Att tänka på vid MHF-sammankomster

MHF:s centrala kansli håller öppet, men de anställda som kan jobba hemifrån gör det, och håller möten via dator och telefon istället. För närvarande är det förbjudet med större sammankomster. Mindre sammankomster och möten kan genomföras om de är nödvändiga. Om mötet lika gärna kan hållas per telefon eller videomöte: Gör det.

Vid möten gäller att inte ta varandra i hand, kramas etc. Människor med förkylningssymptom ska hålla sig hemma.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

  • Genomför en riskbedömning.
  • Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion inte ska komma till evenemanget.
  • Det behöver finnas goda möjligheter att hålla en bra handhygien, antingen handtvätt med tvål och rinnande vatten eller, om det inte går, tillgång till handsprit. Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen.
  • Information om allmänna hygienråd, exempelvis affischer.

Länk till Folkhälsomyndigheten

Riskfaktorer

Riskbedömning

Riskreducerande åtgärder

Stort antal deltagare Större risk för smittspridning när många personer träffas Begränsa antalet deltagare.
Se över förutsättningarna för evenemanget t.ex. storlek på lokal och möjligheter till en god handhygien
Internationellt deltagande Internationellt deltagande ökar risken för smittspridning Begränsa internationella deltagandet
Deltagare med samhällsviktiga arbeten För kurser, seminarier och andra evenemang som involverar hälso- och sjukvårdssektorn eller deltagare med andra samhällsviktiga funktioner bör särskild försiktighet iakttas Informera deltagarna om förutsättningarna för evenemanget
Riskgrupper Äldre löper högre risk för allvarlig covid-19 sjukdom Hygienåtgärder såsom tillgänglighet till handtvätt, handsprit
Typ av aktivitet Nära kontakt ökar risken för smittspridning. Det finns en större risk för smittspridning vid inomhusevenemang än utomhus Byta eller justera de tänkta aktiviteterna. Minska antalet deltagare och öka antalet toaletter.
Byta lokal för aktiviteten
Längden på evenemanget Långvariga (mer än ett par timmar) händelser kan öka risken för smittspridning Korta ner evenemanget.
Ge information om vad deltagare bör göra om de får symptom under evenemanget

 

Riskbedömningsverktyg

Om svaren är ja på många av frågorna nedan, överväg att ställa in eller skjuta upp evenemanget eller sammankomsten. Om svaret är nej på alla frågor kan evenemanget eller sammankomsten genomföras utan ytterligare riskbedömning. För varje fråga som besvaras med ”ja” ska riskreducerande åtgärder identifieras och en handlingsplan skapas för detta.

Riskfaktorer

Ja

Nej

Riskreducerande åtgärder som kan vidtas

Internationellt deltagande
Deltagare med samhällsviktiga arbeten (t.ex. personal från vård och omsorg)
Deltagare som riskerar allvarligare sjukdom (äldre)
Inomhusevenemang
Förutsättningarna för evenemanget leder till nära kontakt mellan deltagarna (storlek på lokal, typ av aktivet etc.)
Hygienåtgärder är inte tillräckliga (tillgång till handtvätt, handdesinfektion och städning)
Antalet toaletter är inte tillräckliga
Långvarigt (mer än några timmar) evenemang