Förbundsmötet som skulle hållits traditionsenligt i juni sköt på grund av covid-19 upp hösten.

Nu har förbundsstyrelsen bestämt att det ska genomföras den 12 oktober i digital form som ett videomöte via Zoom.

Ombud kommer att få särskild inbjudan och instruktioner.