Göran Sydhage slutar som VD på MHF. Detta med anledning av att Göran valt att gå i pension då han snart fyller 68 år. Göran Sydhage har varit MHF:s VD sedan våren 2015.
–Det har varit en intensiv period med MHF. Många resor till regioner och lokalavdelningar för träffar och utbildningar med MHF:s unika och viktiga lokala medlemmar och funktionärer. Dessutom har vi gjort ett påverkansarbete som gett flera viktiga, konkreta resultat för ökad trafiknykterhet i trafiksäkerhetens tjänst som gjort att arbetet känts mycket meningsfullt, säger avgående VD Göran Sydhage.
Rekrytering av en ny VD pågår, och under tiden är MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström tillförordnad VD.
–Jag ser fram emot att fortsätta MHF:s viktiga förnyelsearbete tillsammans med det övriga kansliet och hela MHF-landet, och vi kommer att hålla ett fortsatt högt tempo tills en ny chefstjänsteman är rekryterad, säger Lars Olov Sjöström.
–Jag önskar Lars Olov Sjöström varmt lycka till i sitt arbete fram till dess en ny chef kommer på plats. Det här är bästa tänkbara lösning därför att Lars Olovs kunnande och erfarenhet saknar motstycke då det gäller trafiksäkerhetsarbetet i Sverige med trafiknykterhet som huvudfokus, avslutar Göran Sydhage.