MHF samarbetar med MA Rusfri Trafikk och MHF Åland i ett nordiskt projekt mot drograttfylleri.

Under 2018 dödades 31 personer i drogrelaterade trafikolyckor visar Trafikverkets statistik. Det är en minskning jämfört med 2017, då 40 personer omkom.

14 298 brott av rattfylleri under påverkan av narkotika anmäldes under 2018, det är en ökning med ungefär 500 brott jämfört med 2017. Det visar preliminär statistik från Brottsförebyggande rådet.

MHF samarbetar sedan 2014 med systerorganisationerna MA Rusfri Trafikk och MHF Åland i projektet Nordisk samverkan mot drograttfylleri.
– Vi vill samla myndigheter och experter i de nordiska länderna, för att stärka insatserna mot drograttfylleri. Det handlar både om forskning, opinionsbildning och teknikutveckling, berättar MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström.
– För Sveriges del arbetar vi också för att det ska införas salivtester i trafiken, för att polisen ska få effektivare verktyg.

Den svenska polisen får inte göra rutinmässiga drogkontroller utan föregående misstanke.
– Innan polisen får ta med en misstänkt drograttfyllerist för blodprovstagning, måste det finnas en tillräckligt stark misstanke. Det får man genom att göra en så kallad ögonundersökning, förklarar Lars Olov Sjöström.
– I våra nordiska grannländer har man kompletterat lagstiftningen med möjligheten att använda salivbaserade screeningsinstrument för narkotika. Instrumenten får användas utan föregående misstanke.

Som en del av det nordiska projektet ar-betar MHF för att få till en svensk standard ör drogtestinstrument. 2017 startades standardiseringskommittén Snabbtester för droganalyser. MHF ingår i kommittén tillsammans med representanter från Trafikverket, Polisen, Rättsmedicinalverket, Tullverket, Kriminalvården, samt flera erfarna leverantörer. Lars Olov Sjöström är ordförande.
– Målet är att en preliminär version av standarden ska vara klar i oktober, säger han.

MHF, MA Rusfri Trafikk och MHF Åland har i projektet en dialog med polisen i de olika nordiska länderna om kvalitetskrav vid upphandling av instrument.
– Det är på gång en ny upphandling hos den norska polisen av screeningsinstrument är narkotika, berättar Lars Olov Sjöström.

När det gäller det polisiära arbetet ingår Åland som en del av en finsk polisregion.
– Åland har en egen infrastrukturminister som ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet på ön, som vi från projektet har haft kontakt med.

Det kommer att arrangeras ett nordiskt myndighetsseminarium den 16 oktober i Stockholm.
– På seminariet kommer föreläsare att berätta om vad som är på gång gällande drograttfylleri i Norge, Sverige, Finland och Danmark, säger Lars Olov Sjöström.

MHF har startat en namninsamling som ska pågå till den 1 december.
– Syftet med namninsamlingen är att få till en lagändring, så att polisen får rätt att göra rutinmässiga drogkontroller i trafiken utan förgående misstanke, berättar Göran Sydhage, vd för MHF.

Under 2017 gjorde MHF en namninsamling för att få till en lag mot eftersupning, för att en misstänkt rattfyllerist inte ska kunna hävda att den har druckit efter färd. I mars 2018 överlämnande MHF 7 963 namnunderskrifter till Justitiedepartementet.
– Våra MHF:are ut i landet gjorde en jättebra insats förra gången och samlade in många namnunderskrifter.

Många funktionärer upplevde att man fick en bra dialog med folk när man berättade om namninsamlingen mot eftersupning.
– Den här nya namninsamlingen är ett sätt för våra funktionärer att ha något att sätta i händerna på människor de möter och ett sätt att få i gång ett samtal om drograttfylleri, säger Göran Sydhage.
– Många kan nog inte tänka sig att polisen inte får göra drogkontroller.

Text: Mari Haglund

Här kan du själv skriva under namninsamlingen

Här kan du fylla i namninsamlingen