Den norska polisen använder screeinginstrument för narkotika sedan 2015. Det har lett till att fler drograttfyllerister än tidigare lagförs.

År 2017 miste 40 personer livet i drogrelaterade trafikolyckor, det är en ökning från 2016 då siffran var 35 personer och en fördubbling från 2015 – då 21 personer omkom. Det visar Trafikverkets statistik.

– Det är svårt att veta hur vanligt drograttfylleri är som företeelse i Sverige, eftersom det inte är möjligt att göra slumpmässiga drogtester av förare, konstaterar Lars Olov Sjöström.
– Däremot vet vi mer om de drogrelaterade dödsolyckorna i trafiken, främst genom obduktioner av omkomna förare. Den kraftiga ökningen av andelen drogrelaterade dödsolyckor som vi såg mellan 2015 och 2017 är oroande.

Den svenska polisen får inte drogtesta en förare om misstanke saknas och har inte heller tillgång till ett sållningsinstrument för narkotika. Där skiljer sig Sverige från andra nordiska länder.

– Både Norge och Danmark har anpassat sin lagstiftning och gjort det möjligt för polisen att använda screeningtester med instrument baserade på salivprov, säger Lars Olov Sjöström.
– Den norska och danska polisen får göra slumpmässiga drogtester i trafiken utan föregående misstanke.

Den nya lagstiftningen verkar fungera bra i båda länderna konstaterar han.
– I Norge har det till exempel lett till att betydligt fler drograttfyllerister har kunnat lagföras än tidigare, säger Lars Olov Sjöström.

Den svenska polisens nuvarande metod med så kallad ögonundersökning har brister menar han. Brister som gör att det finns risk för att drogpåverkade inte upptäcks.
– Vi vet också att många förare som misstänks för drograttfylleri efter genomförd ögonundersökning, sedan visar sig vara oskyldiga, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Med ett tillförlitligt salivtest får vi en högre rättssäkerhet.

Han är optimistisk i frågan.
– Jag vet att frågan har diskuterats på Justitiedepartementet. Och jag är ganska optimistisk till att den svenska polisen relativt snart kan få möjlighet att göra salivtester.

Under 2017 startades standardiseringskommittén Snabbtester för droganalyser. Swedish Standards Institute, SIS, driver och samordnar standardisering i Sverige. MHF ingår i kommittén tillsammans med representanter från Trafikverket, Polisen, Rättsmedicinalverket, Tullverket, Kriminalvården, samt flera erfarna leverantörer.

MHF:s trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström är ordförande.
– Genom standardisering kan vi få en hög lägstanivå för de instrument som används, förklarar han.
– Därmed får vi också en sund marknad, där flera leverantörer med tillförlitliga produkter kan konkurrera med varandra. Det gynnar både pris och kvalitet, säger Lars Olov Sjöström och ger exempel:
– För personer som blir testade i trafiken, är det viktigt att testutrustningen garanterar hög rättssäkerhet.

Hur långt har kommittén Snabbtester för droganalyser kommit i arbetet med att ta fram en standard?
– Vi har kommit en bra bit på väg och arbetar med två huvuddokument. Kommittén har möten varje månad, berättar Lars Olov Sjöström.

Text: Mari Haglund
Foto: Utrykningspolitiet Norge