Foto: MostPhotos

Under 2019 förlorade 221 personer livet i den svenska vägtrafiken, det visar Trafikanalys officiella statistik. Det är den lägsta dödssiffran sedan man började föra officiell olycksstatistik i Sverige på 1930-talet.

I skrivande stund har inte Trafikverket släppt den fastställda statistiken över trafiken 2019 som varje år presenteras i rapporten ”analys av trafiksäkerhetsutvecklingen”. Den publiceras senare än vanligt i år, den 5 maj.

Riksdagen antog 1997 Nollvisionen – ett långsiktigt mål om att ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Delmålet i nollvisionen för 2020 är 220 omkomna.

– Vi har haft en glädjande utveckling under 2019. Det är mycket som talar för att vi kommer att nå delmålet för 2020, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF

Regeringen har beslutat om ett nytt delmål i Nollvisionen för 2030. Det nya etappmålet för 2030 är 133 omkomna i trafikolyckor. Det är en halvering av antalet omkomna. Utgångsläget är 266 döda, som är ett medelvärde för 2017–2019.

– Det är ett väldigt tufft mål, säger Lars Olov Sjöström.
– Vi når inte det resultatet med de åtgärder som redan är gjorda, det kommer att krävas nya för att närma sig det målet.

För allvarligt skadade i vägtrafiken är delmålet en minskning med 25 procent fram till 2030. Under 2019 skadades 3 800 personer allvarligt enligt preliminära siffror.

Under 2019 miste 53 personer livet alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Det visar Trafikverkets djupstudier. Det är en minskning med 22 personer jämfört 2018, då antalet var 75 personer.

– Det är positivt att det var färre som omkom till följd av alkohol- och drogpåverkan under förra året, säger Lars Olov Sjöström.
– Man ska nog inte övertolka resultaten för ett enskilt år. Det viktiga är att vi får en hållbar nedåtgående trend över tid.

Andelen personer som omkommer i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor har legat på ungefär 25–30 procent av det totala antalet döda i vägtrafiken under de senaste tio åren, enligt Trafikverket.

Under 2019 låg det på 23,8 procent. Under de senaste åren har antalet dödsolyckor till följd av alkoholrattfylleri minskat, samtidigt som drograttfylleri som orsak har ökat.

Text: Mari Haglund
Foto: MostPhotos