Många drabbade upplever att samhällets stöd är svagt eller otillräckligt efter förlusten. Foto: Agnetasfoton/MostPhotos

MADD är ett nätverk för rattfylleridrabbade, som bildades genom MHF 2004. Den 20 november i Stockholm bjuder MADD och MHF in till ett seminarium om trafikens brottsoffer.

Målgruppen för seminariet är myndigheter och beslutsfattare samt människor som i sitt jobb möter drabbade.
– Vi vänder oss till personal inom polis och rättsväsende samt stödfunktioner i kommuner och krisgrupper, berättar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.
– MADD genomför varje år en nätverksträff och i år planerar vi att hålla nätverksträffen i anslutning till seminariet.
Brottsofferfonden bidrar till en del av omkostnaderna för seminariet.

På förmiddagen kommer seminariet att handla om de juridiska frågorna kring trafikbrott, med fokus på rattfylleribrott och vållandebrott.
– Det första passet rör lagstiftning och praxis kring trafikbrott. Erfarna åklagare och advokater kommer att föreläsa, säger Lars Olov Sjöström.

Den andra delen av passet tar upp målsägandebiträdets roll i rättssalen, det vill säga den som företräder brottsoffret. Under förmiddagen kommer också personer som varit brottsoffer i en trafikolycka att berätta om sina erfarenheter.

– Som drabbad hamnar man i en situation, där man kanske för första gången sitter i en rättssal som brottsoffer. Och mittemot dig i rättssalen sitter den misstänkte förövaren, förklarar Sjöström.
– Det är en ganska jobbig situation. Där sitter kanske den person som har kört ihjäl din dotter.

På eftermiddagen står det lokala stödet till drabbade på agendan. Det handlar om kommunens ansvar, Brottsofferjouren och andra frivilligorganisationer, samt om möjligheter till lokal samverkan.
– Idag upplever många drabbade att samhällets stöd är svagt eller otillräckligt, säger Lars Olov Sjöström.

Problemet är ofta att de drabbade själva inte orkar att ta reda på vilket stöd som finns.
– Därför skulle det betyda mycket, om det fanns någon som lotsade de drabbade vidare och visade på vilket lokalt stöd som erbjuds, konstaterar han.

Hur ser livet ut i en familj efter att man förlorat en närstående i en trafikolycka eller när en familjemedlem skadats allvarligt?

– Det är mycket som händer i en sådan familj. Det blir liksom en chock, en traumabearbetning av förlusten, förklarar Lars Olov Sjöström.
– Det gäller inte bara om en närstående har omkommit, utan också när en anhörig blivit svårt skadad.

För många drabbade är det inte självklart vart man ska vända sig för att få stöd i sin sorg eller för att få hjälp med rättsliga frågor. Det kan också handla om praktiska frågor om försäkringar med mera.

– Många drabbade säger att man inte på egen hand har ork att ta itu med allt det här. Man har fullt upp med att överleva den svåra händelsen, berättar Lars Olov Sjöström.
– Det vi vet genom MHF:s egna undersökningar och genom forskning, är att många drabbade exempelvis får problem med sömnen och sin psykiska hälsa.

Det är vanligt att den drabbade går ned i arbetstid och ibland kanske lämnar arbetslivet helt och hållet.
– För många påverkar en sådan här traumatisk händelse deras livskvalité för lång tid framöver.

Text: Mari Haglund
Foto: Agnetasfoton/MostPhotos

Fakta om MADD
Hemsida: www.mhf.se/madd/
Kontaktperson: Mats Sjöö
Telefon:
076–548 97 17
E-post:
mats.sjoo@mhf.se
Support: Vill du stödja MADD:s arbete? Swisha en gåva på 123 313 78 17.