Forskare som är intresserade av att arbeta inom något område med anknytning till fondens ändamål är välkomna att sända in ansökningar om anslag till projekt.

 

Exempel på stödd forskning

”MC-förares attityder och riskmedvetenhet”
Luleå Tekniska Universitet, 2011.
En jämförelse mellan nöjesåkande och pendlande motorcyklister. Resultatet visar att båda grupperna tar risker men på olika sätt.

”Drogpåverkan hos olycksförare”
Umeå Universitetssjukhus, 2007.
Förekomst av andra droger än alkohol i samband med motorfordonsolyckor.

”SMADIT ur den misstänkte rattfylleristens perspektiv”
Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI), 2012.
SMADIT är en förkortning av Samverkan Mot Alkohol och Droger i Trafiken. Det är en metod för att förmå ertappade rattfyllerister att frivilligt söka professionell hjälp genom beroendevården. I forskningsprojektet undersöks hur polisen och beroendevården/socialtjänsten bör möta och samtala med rattfyllerister för att dessa ska välja att gå in i behandling.