Här nedan ser du de parallella samtidiga spåren som vi sänder från studio 3

En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen öppnar vi upp studio 2, 3 och 4 där vi sänder intressanta föreläsningar för dig med specialintresse eller som  vill ha en fördjupning. När en sändning är avslutad kan då gå tillbaka och se den igen, eller välja något annat.

Studio 3 – Förmiddag

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Moderator: Karin Joelsson, verksamhetsansvarig för tunga fordon, STR Service ABMattias Goldman, Chief Sustainability Officer, Sweco

Framtidsspaning om vikten av utbildning för en hållbar trafikmiljö
Hållbar utveckling inom EU utifrån lagstiftning och politiska inspel, utveckling och trender. Hur tror vi att framtidens mobilist kommer att se ut?Jakob Lagercrantz, Chief Executive Officer, 2030-sekretariatet

Vi går in i ett decennium av rekordsnabb miljöutveckling inom transporter. EU skärper klimatambitionerna, teknikutvecklingen har aldrig varit snabbare och detta blandas med politiska utspel som är visionära men ibland uppe i det blå. Jag kommer att försöka guida er i denna utveckling och ge er bilden var vi landar till 2030

  • Vad är på gång inom EU när det gäller lagstiftning och det transportpolitiska läget? Fordons- och teknikutveckling?
  • Klimatmål – EU kontra Sverige
  • Vad behöver man då tänka på inför ett fjärde körkortsdirektiv? Vad är det som gäller? När kan vi tro på en förändring?


Johanna Edelönn, VD, Kör Eco Trafikskola

Hur ser en hållbar utbildning ut på en hållbar trafikskola?
Hur arbetar man som en hållbar trafikskola, hur ser utbildningen ut och hur tänker man kring de elever som väljer bort utbildning vilket många gör.


 


Samtidigt i studio 1, 2 och 4

Studio 3 – Eftermiddag

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Moderator: Astrid Linder, Forskningschef Trafiksäkerhet VTIMatteo Rizzi, Trafikverket

Prognoser kring trafiksäkerhetsutvecklingen Sverige 2030. Vilka är våra utmaningar?

Under 2020 tog regeringen beslut om nytt etappmål för trafiksäkerhet för 2030. Denna presentation ger en snabb överblick över Trafikverkets framskrivning av antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Detta görs utifrån planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling. Scenarier med exempel på ytterligare åtgärder tas fram för att beskriva hur vi kan adressera dödsfall och skador på ett sådant sätt att man når etappmålet 2030 samtidigt som man systematiskt närmar sig det säkra systemet 2050.Viktoria Bogren, Klimator

Klimator – RSI Bike

Ingen skall förolyckas på grund av dåligt vägväder. Det måste till ett ökat fokus på den växande cyklande befolkningen och cykelvägar ska hålla samma standard som vägar för bilburen trafik. Tack vare Trafikverkets innovationssatsning Aktivt resande har Klimator haft möjlighet att utveckla produkten RSI Bike under projektnamnet Cykla säkert. RSI Bike utgår från djup kunskap om bilvägar och är en del av den avancerade vädermodellen Road Status Information, RSI, som tillämpar den senaste forskningen inom vägklimatologi.Johan Lindberg, Trafikverket

Ett säkert system för cyklister.

Ett säkert GCM-system förutsätter effektiva åtgärder inom områdena infrastruktur, fordon och användning. Förutom bättre utformning och underhåll behövs ett moderniserat regelverk och en utveckling av säkra cyklar och smarta skydd för att motverka allvarliga skador vid konfliktolyckor och singelolyckor.

Frågestund:
Moderatorn ställer frågor till föreläsarna


Samtidigt i studio 1, 2 och 4

Övriga sidor