Här nedan ser du de parallella samtidiga spåren som vi sänder från studio 4

En gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen öppnar vi upp studio 2, 3 och 4 där vi sänder intressanta föreläsningar för dig med specialintresse eller som  vill ha en fördjupning. När en sändning är avslutad kan då gå tillbaka och se den igen, eller välja något annat.

 

Studio 4 – Förmiddag

Klicka på rubriken nedan för att se innehållet

_________________________________________________________________________________

+ -


Moderator: Mikael Kyller, Transportstyrelsen


Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag

Fair Transport – rätt i alla led, det är framtiden


Malin Lundgren, NTF

Riskutbildning för lastbilsförare – attityder, upplevelser och effekter
NTF har i samarbete med VTI och Stora Holm Trafikövningsplats genomfört en fallstudie för att undersöka hur riskutbildning för yrkesförare av tunga fordon påverkar riskmedvetenheten, attityder och beteende. Blev det några effekter?


Andreas Sjöström, STR

Utbildning – En pusselbit för säker trafik
Vilka utbildningsvägar finns det för yrkesförare och hur kan utbildningen bli en pusselbit för säker trafik? Och vad har utbildningen för B-körkort med säkra yrkesförare att göra?Samtidigt i Studio 1, 2 och 3

Studio 4 – Eftermiddag

+ -


Moderator: Pernilla WarbergHallvard Gjerde, seniorforsker, Oslo Universitetssykehus

Rusrelaterte dødsulykker – omfang og tiltak
Ruspåvirkning er medvirkende årsak til 22% av dødsulykkene i trafikken i Norge. Det er spesielt mye rus blant omkomne motorførere, syklister og fotgjengere. Data for omkomne og overlevende trafikanter blir presentert, samt aktuelle tiltak for å redusere antall rusrelaterte dødsulykker.


Jon Steven Hasseldal, Sjef for utrykningspolitiet

Den typiske ruskjøreren, regelverksendringene og utviklingen 
Sjef for Utrykningspolitiet redegjør for hvordan man jobber opp mot ruskjøring i Norge og hvem som er den typiske ruskjøreren. Innlegget vil også komme innom utviklingen vi ser i Norge og regelverksendringene knyttet til faste grenser for annet enn alkohol.


Anne Beate Budalen, Rådgiver Trafiksikkerhet, MA Rusfri Trafikk

Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef Ph D, MHF,

Aktuellt och pågående i arbetet för en nykter trafik i Sverige och Norge. 
MA Rusfri Trafikk och MHF, Motorförarnas Helnykterhetsförbund redogör för det aktuella läget i arbetet för trafiknykterhet.Samtidigt i Studio 1, 2 och 3

Övriga sidor