Viktig info om Tylösandsseminariet 2020 och programmet

Tylösand goes to Stockholm 2020.
På grund av covid-19 genomförs Tylösandsseminariet i år 2-3 november, på Hilton Stockholm Slussen.

Det här programmet är levande materia. Det kommer att fyllas på och kompletteras med fler programpunkter och talare. Detaljer kan komma att ändras under arbetet, och programmet kommer löpande att uppdateras för att du ska få en så tydlig bild som möjligt. De parallella seminarierna väljer du på plats.

Priser

 • Ordinarie pris fr.o.m. 1 juli: 5 860 kr
 • Endagsbiljett (Ingen early bird för endagsbiljetter): 3 100 kr per dag

 • Middag måndag: 420 kr

I konferenspriset ingår seminarieavgift, dokumentation, lunch och kaffe.
Alla priser exkl moms. Betalningsvillkor faktura 30 dagar.

Årets moderator

Årets moderator är till vår stora glädje återigen Jonas Eliasson, som fick mycket gott betyg av förra årets deltagare. Jonas ledde också årets upplaga av Trafikverkets resultatkonferens och är med sin kompetens och personlighet den perfekte ciceronen för vår konferens.

Måndag 2 november

Block 1: ÖPPNING AV TYLÖSANDSSEMINARIET 2020

Moderator: Jonas Eliasson

 

 • Infrastrukturministern Tomas Eneroth på plats
 • Presentation av årets konferens. Stockholmsdeklarationen och nytt etappmål
 • Vad görs nu, efter den Globala Ministerkonferensen i Stockholm?

Teo Härén – Keynote speaker
Kreativitet och nytänkande är egenskaper som blivit allt viktigare i arbetslivet. Men vad betyder det egentligen att vara kreativ? Är erfarenhet ett hinder för kreativitet? Eller är det tvärtom så att mycket kunskap kan föda kreativitet? Hur leder ökad samverkan till ökad nytänkande? Under ett pass med hög energi kommer Teo besvara dessa frågor, och inspirera åhörarna till att fortsätta arbeta med sin kreativitet.

Block 2: SAFETY FOOTPRINT – HÅLLBAR PRAXIS OCH RAPPORTERING

 • Ansvarsfull produktion och konsumtion. Om trafiksäkerhet som hållbarhetsfråga ”Traffic safety footprint” ur ett värdekedjeperspektiv – Sara Lindstrand, Senior Manager Sustainability, AFRY
 • Ny kunnskap om kriminelle gir nye muligeter? – Jon Molnes, avdelingsdirektør Krimenheten ved Statens vegvesen.
  Statens vegvesen tar imot tips om useriøse og kriminelle handlinger innenfor anlegg, drift og vedlikehold, transport og trafikant- og kjøretøyområdet. Dette kan være å drive ulovlige verksteder eller trafikkskoler, juks ved teoriprøver, brudd på kjøre- og hviletid og brudd begått av entreprenører og leverandører innenfor anlegg-, drift- og vedlikeholdskontrakter.

SPECIALPASS

 • Generaldirektörer i samtal med moderatorn –  Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsen, Lena Erixon, Trafikverket och Tomas Svensson, VTI.

Lunch


Block 3: PARALLELLA SEMINARIER

 1. UPPGRADERA INFRASTRUKTUREN FRÅN BEFINTLIG TILL SÄKER
  -Kan vi sette en pris (økonomisk verdi) på et menneskeliv? – Jonas Eliasson, Måldirektör Trafikverket och Rune Elvik, Ph.d,dr, TØI
  Så ser planen ut för att bygga en säker infrastruktur på statliga och kommunala vägar
  -Utmaningar vad gäller infrastrukturen – Simon Sternlund, Trafikverket
  -Säkra och trygga GCM – vägar (gång, cykel, moped) – Johan Lindberg, Trafikverket
 2. SAMVERKAN/BROTTSFÖREBYGGANDE/TRAFIKNYKTER
  Samverkan mellan olika aktörer och intressenter är en av nycklarna till bättre resultat. Här gör vi nedslag brottsförebyggande och preventivt arbete.
 3. TUNG TRAFIK
  -Fair Transport – Eivind Karikoski, Norges Lastebileier-Forbund
  -Riskutbildning för lastbilsförare, attityder, upplevelser och effekter – Malin Lundgren, NTF
  -Fair Transport – rätt i alla led, det är framtiden – Ulric Långberg, Sveriges Åkeriföretag
 4. FÖRDJUPNINGSWORKSHOP med Teo Härén
  -Under ett fördjupningspass i ämnet ”Kreativitet inom arbetslivet” fokuserar Teo Härén på hur vi alla har ett eget ansvar vad gäller att utveckla vår kreativitet. Vad hindrar dig från att tänka nytt? Vilka drivkrafter styr din förmåga att skapa nya idéer? Med olika verktyg och övningar får deltagarna utveckla just sin kreativa förmåga. Men även reflektera kring hur de kan hjälpa andra att bli mer kreativa.

 

Block 4: MODAL SHIFT – EN FÖRÄNDRAD MOBILITET MED MÄNNISKAN I FOKUS

 • Mobility in Ghent – Filip Watteeuw, deputy mayor Ghent, Belgien
  In 2017 Ghent introduced a controversial circulation plan, cutting all through going car traffic and giving cyclists and pedestrians more space. The city made logic but tough choices, which demanded political courage. Where do we go from here? Where are more gains to be found?
 • Oslo, bilarna väck från gatorna – Snorre Vaagland, seksjonleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune
 • Beteendefrågor i mobilitet – utmaningar och behov – Azra Habibovic, Area director, Road user behaviour, SAFER
 • Rapport från nudging- och coachingprojektet MeBeSafe – Cedrik Sjöblom, forskare SAFER / Chalmers Universitet
  Hur mjuka medel som nudging och coaching bidrar till att trafikanter, medvetet eller omedvetet, uppvisar säkrare trafikbeteenden.
 • Trafiksäkerhet och eldrivna enpersonsfordon – Pernilla Bremer, Transportstyrelsen
   – Slow streets, fast cities – designing infrastructure for mobility and public life. Ett projekt vars fokus är att skapa miljöer där olika former av mobilitet möts och samexisterar som också kan inkludera andra delar av gatulivet

 Avslutning dag 1


Middag


Tisdag 3 november

Fler programpunkter och detaljer publiceras löpande.

 

Block 5: UPPHANDLING – exemplet hållbara hastigheter

 • Uppropet för hållbara hastigheter – Hur arbetar man och hur långt har man kommit? – Trafikverket
 • Från ord till handling, vad krävs av aktörerna? – Trafikverket
 • Leverantörernas syn på uppropet. I linje med deras egna certifieringsprogram – Trafikverket
 • Egenkontroll  ger stärkt konkurrenskraft – Trafikverket

 

Block 6: ZERO SPEEDING - NOLL HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

 • Regelefterlevnad. Vad gör vi för att få ner medelhastigheten? – Anna Vadeby, VTI
 • Zero Speeding utifrån ett leveranskedjeperspektiv – Maria Krafft, Måldirektör Trafikverket
 • Hastighet och tid: Hur lång tid tar resan? – Astrid Linder, VTI
 • Teknik som nudgar till rätt hastighet – Folksam

Lunch


Block 7: PARALLELLA SEMINARIER

 1. OSKYDDADE TRAFIKANTER
  -Europeisk utblick – Filip Watteeuw, deputy mayor Ghent
  The best bicycle plan is a car plan. How do you get people on a bike and why is it so important? How does a city become a cycling city and what are the challenges to overcome?
  -Ökad synbarhet: så kan cykelolyckor och skador undvikas med smarta material – Magnus Larsson, VTI och Anders Ydenius, Folksam
  -Vad är det som står i vägen? Vätternrundan som testbädd för att höja säkerheten och kartlägga cyklisters beteende vid omledningar – Anna Niska, VTI och Gunilla Brynell-Johansson, Vätternrundan
  -Konsumenttester driver utvecklingen framåt: Hjälmar skyddar allt bättre mot hjärnskakning – Helena Stigson, Folksam
 2. KOMMUNSPÅR
  -Gröna obligationer, riktade investeringar för bättre trafiksäkerhet i kommuner och städer – Emilie Westholm, Chef för ansvarsfullt ägande på Folksam
  -Hot Spots för mobilitet, fördjupning med kommunalt perspektiv. En manual baserad på erfarenhet – Daniel Byström, ArkDes
 3. FÖRDJUPNINGSWORKSHOP
  – aktuellt ämne, planering pågår

Block 8: FINALPASS: NY TEKNOLOGI + SÄKRA FORDON

 • Euro NCAP – framtidens säkerhetskrav för fordon – Rikard Fredriksson, Trafikverket
 • Does the world need another car brand? – David Green, Lynk & Co
  Lynk & Co is a lifestyle brand with a global heart, a disruptive soul, and a fresh approach to mobility. Offering in-car connectivity, vehicle sharing, online sales and a subscription model.
 • Tack för i år.
  Vad tar vi med oss i år? Inspirerande avslutningssession.

Tylösandsseminariet 2020 avslutas

Avbokningsregler
Hur det ser ut i höst kan vi bara spekulera kring. En naturlig undran är ju vad som händer om covid-19 hindrar oss att genomföra konferensen. Följande gäller:

Tylösandsseminariet följer de regler och restriktioner som Regeringen på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutar kring offentliga tillställningar och allmänna sammankomster och återbetalar vid inställt seminarium med viruset som orsak alla betalda konferenskostnader oavsett tidpunkt.

För avbokning av andra skäl än covid-19 gäller följande:

 • Till och med 30 september – kostnadsfri avbokning.
 • 1 oktober till 15 oktober – 50% av kostnaden återbetalas.
 • Från och med 16 oktober – ingen återbetalning.

Vi vill alltså att du säkert ska kunna anmäla dig, och känna dig trygg med att få pengarna tillbaka om viruset fortsätter att sätta käppar i allas våra hjul.