Autosober Uppsala förvärvades av MHF 2013. Företaget är ledande i branschen för alkoholtestinstrument. Den mest kända av företagets produkter är Evidenzer, ett avancerat instrument för att mäta alkoholhalten i utandningsluft. Det används bland annat som bevisinstrument av den nordiska polisen eftersom den motsvarar högt ställda krav på rättssäkerhet.

→ Läs mer om Autosober Uppsala här