Ackrediterade tester inom alkoholmätningsprodukter

Inom trafiksäkerhetens nollvision pågår ett ständigt förbättringsarbete såväl i Sverige som internationellt. MHF bidrar i denna utveckling med att höja kvaliteten på insatserna inom främst trafiknykterhetsområdet. MHF har startat MHF Test Lab för att bli än mer kraftfulla och sprida fakta och kunskap om kvalitet i det förebyggande trafiknykterhetsarbetet. MHF Test Lab erbjuder kvalificerade tjänster inom alkoholmätningsområdet. MHF Test Lab är ISO 17025 certifierat och ackrediterat av Swedac.

Affärsidé

MHF Test Lab erbjuder testverksamhet av alkoholmätningsprodukter till producenter, myndigheter, organisationer, transportköpare samt enskilda användare av alkolås och handhållna mätare. Vi kännetecknas av opartiskhet, unik spetskunskap och innovativ problemlösning förvärvat genom lång erfarenhet.

MHF Test Lab är ISO 17025 certifierat och ackrediterat av Swedac.

Tester av alkolås och alkomätare

Vi erbjuder utvecklings- och prototyptester på alkolås och alkomätare. MHF Test Lab är ackrediterade av Swedac för CENELEC och CENs europeiska standarder för alkolås och alkomätare:

EN50436-1 Alkolås som används i program för dömda rattfyllerister
EN50436-2 Alkolås vid kvalitetssäkring av transporter
EN15964:2011 Alkoholmätning för professionellt bruk, handhållna mätare
EN16280:2012 Alkoholmätare för utandningskontroll avsedd för allmänt bruk

Konsumenttester

Vi utför konsumenttester på alla produkter som säljs på marknaden.

Kalibreringslösningar

MHF Test Lab marknadsför och säljer test- och kalibreringslösningar för kalibrering och kontroll av alkomätningsutrusning så som alkolås och alkomätare. Korrekt kalibreringslösning enligt ackrediterad metod för alkoholhaltbestämning krävs för avläsning av exakt värde. MHF Test Lab har denna ackreditering.