Nytt liv i Gröna Korset

Trafiksäkerhetsorganisationen MHF driver idag ett internationellt testlaboratorium med placering i Tibro. Här testas och utvärderas alla typer av alkolås och alkoholmätare. Dessutom bedrivs en omfattande tillverkning av test och kalibreringslösningar. I samband med spridningen av covid-19 vill vi som trafiksäkerhetsorganisation på nytt hjälpa till att minska dödlighet och svårt sjuka. Vi har därför tagit fram en handdesinfektion som är helt alkoholfri och ej uttorkande. Frånvaron av sprit i produkten gör att den passar alldeles utmärkt att använda i fordon utrustade med alkolås. Den bygger på Väteperoxid som är bakterie- och virusdödande och anses vara ett av de effektivaste och säkraste desinfektionsmedlen.

Klicka här för att ta reda på mer och beställa handdesinfektion, eller ring 0504-49 55 00
MHF Test Labs webbsajt

Gröna Korset – En kär gammal bekant

1960-talet var en dyster tid i olycksstatistiken.
1965 omkom hela 1 313 personer i trafiken vilket då var den högsta siffran de senaste 70 åren.

I slutet av mars 1960 startade trafiksäkerhetsorganisationen MHF och försäkringsbolaget Ansvar en egen räddningsorganisation – MHF Gröna korstjänst.

Gröna korset blev en egen räddningsorganisation som  skulle serva MHF:s många medlemmar och i praktiken även Ansvars kunder med billig ambulans- och bärgningsservice.

MHF och Ansvar hade av naturliga skäl ett nära samarbete då MHF 1932 bildade försäkringsbolaget Motorförarna som 1954 bytte namn till Ansvar. Under 1960-talet första hälft fanns två Gröna Kors-organisationer med helt olika verksamheter men under samma ”huvudmannaskap” Dels MHF:s samarittjänst som fick namnet Gröna Korset och dels räddningsorganisationen MHF:s och Ansvars Gröna korstjänst.

MHF:s Gröna korset fanns till hands i trafiken för att kunna göra en första insats på en trafikolycksplats. MHF-medlemmar runtom i landet ville hjälpa till när antalet skadade och dödade kraftigt ökade i trafiken. Kunskapen hos allmänheten i Första Hjälpen var dålig och utbildningen av ambulanspersonal var bristfällig och i många fall obefintlig. I mitten av 1960-talet fanns ca 1 300 godkända MHF trafiksamariter som utan ersättning patrullerade Sveriges vägar. Alla dessa funktionärer hade genomgått en 6 dagar lång sjukvårdsutbildning som följdes av kvällskurser 10 kvällar i rad á 2 timmar. Deltagarna lärde sig akutsjukvård såsom omhändertagande av skadad, sårbehandling, förbandsläggning, konstgjord andning samt lyft och transport av skadade.

Gröna korset tog redan 1960 fram eget förbandsmaterial, sårtvätt och hjälputrustning som var anpassad för lätt finnas tillhands när olyckan var framme.

Än idag genomför MHF:s funktionärer utbildningar i första hjälpen som en viktig del i att rädda liv.

Säkerhetsdatablad

Fakta och intressanta länkar om det verksamma ämnet väteperoxid

Internationella oberoende studier har visat på mycket gott resultat vid användande av Väteproxid (engelska Hydrogen peroxide) som handdesinfektion.

Elsevier Journal och Hospital Infection, publicerade nyligen en vetenskaplig artikel där man genomfört studier på Väteperoxid. Redan vid så låga koncentrationer som vid 0,5% har den en mycket god effekt mot coronavirus. H2O2+ har en sex gånger så hög koncentration.

– PRODUKTINFORMATION

Väteperoxid verkar bakterie- och virusdödande och anses vara ett av de effektivaste och säkraste desinfektionsmedlen.

H2O2+ bygger på det verksamma ämnet väteperoxid och är en handdesinfektion som verkar antiseptiskt mot de flesta typer av mikroorganismer så som virus, bakterier och svamp. Den ger ett effektivt skydd mot såväl vinterkräksjuka (calicivirus) som mot Covid-19 (coronavirus). H2O2+ tar kål på bakterier och virus genom oxidation.

Den luktar inte, klibbar inte, svider inte och torkar inte ut huden. Dessutom har den en långtidsverkande effekt. Efter användning omvandlas H2O2+ till syre och vatten.

Eventuell lukt kommer från nedbrutna bakterier och försvinner strax, och efter kontinuerlig användning. Handdesinfektion som bygger på väteperoxid har en långtidsverkande effekt. Om händerna är fulla av bakterier och allmänt smutsiga kan oxidationen synas genom att huden får en gråaktig ton som försvinner efter en stund.

Du kan med fördel använda H2O2+ med 3% väteperoxid för att rengöra sår. När lösningen kommer i kontakt med blod börjar den skumma och på det sättet omvandlas till syre och vatten. Mikroorganismer kan dessutom inte utveckla resistens mot väteperoxid.

Den kan även användas för att rengöra annat eftersom lösningen även är svamp- och mögelhämmande. Undvik att använda H2O2+ på porösa material som lätt kan blekas.

Väteperoxidens koncentration avtar med tiden, i snitt mellan 0,4 % och 0,5 % per år vid bra förvaring. Efter ett år innehåller lösningen en koncentration på runt 2,5 %. Väteperoxid har en verkande effekt även vid så låga koncentrationer som 0,5 %.

– LÄNKAR

Tidningen MåBra:
MåBra skriver om handdesinfektion med Väteperoxid H2O2

 

Dr Mikael svarar på frågor om handdesinfektion i Tv4 Nyhetsmorgon:
Leta efter H2O2 på din handdesinfektion säger Dr Mikael.

Vanliga artiklar i bilen

Välkänd logotyp

På två och fyra hjul fanns Gröna Korset alltid nära

Checkhäfte för Gröna Korset