Autowatch 740 WAB

Användningsområde

  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Autowatch 740 WAB är ett alkolås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Låset är testat och uppfyller den äldre utgåvan av CENELEC:s standard för alkolås SS-EN 50436-2:2007.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Autowatch 740 WAB är en trådlös enhet med pekskärm som kommunicerar med alkolåsets startspärr. En smart funktion är att handenheten kan synkroniseras med upp till 16 olika fordon, viket gör att man kan ha helt personliga handenheter. Handenheten kan vara helt öppen för alla förare att använda men kan också låsas så att man måste öppna den med en personlig kod eller via fingeravtrycksavläsning för upp till 16 olika användare för samma enhet. Detta underlättar hanteringen om man vill identifiera vilken förare som använt alkolåset.
740 WAB:s centralenhet är också förberedd för automatisk nedladdning av alkolåsloggen. Det innebär att om ett företags fordon passerar en och samma punkt regelbundet så kan en transponder sättas upp där och den senaste logginformationen laddas då ned automatiskt i den dator som är ansluten till transpondern.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering.
Detta lås är en utveckling av tidigare Foxguard Alcolock A3. Låset bygger på samma centralenhet som finns till A3:an och är speciellt framtaget för att möta kraven i den internationella CENELEC-standarden. Handenheten har en manipuleringsteknik som uppfyller ställda krav. Handenheten är dessutom trådlös och konstruerad för att tas med när man lämnar bilen. Detta gör att man också får ett elektroniskt stöldskydd i bilen. Detta sker dock på bekostnad av ett snävare temperaturområde inom vilket handenheten fungerar.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation. Funktionen med automatisk nedladdning av händelselogg underlättar också för användarna i deras systematiska arbetsmiljöarbete. En nackdel är att Autowatch 740 WAB ännu inte är testad mot den senaste versionen av CENELEC:s standard för alkolås SS-EN 50436-2:2014.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Autowatch 740 WAB.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

6 950 kr + moms och installation

Servicebehov

Efter var 12:e månad

Leverantör

Mobilsystem/Innova AB
08-792 63 44

Snabbfakta

ca 6 950 kr

ca 2 000 kr

ca 750 kr/år

ca 7 kr/st

var 1 gång/år

-5°C – +65°C

-20°C – +65°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 100 000 st

3 år

SS-EN 50436-1:2014 och SS-EN 50436-2:2014

Alla priser exklusive moms