Dräger Interlock 5000

Användningsområde

  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Dräger Interlock 5000 är en vidareutveckling av Drägers tidigare modell Interlock XT och är ett lås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Låset är testat och uppfyller de senaste versionerna av CENELEC:s standard SS-EN 50436-2:2014.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Dräger har på denna modell utvecklat ett helt nytt anatomiskt utformat munstycke som är helt biologiskt nedbrytbart. Den nya utformningen innebär också att man placerat munstycket på handenhetens baksida, jämfört med tidigare då munstycket satt placerat på alkolåsets framsida. För att bättre klara ruggade fordonsmiljöer så finns som tillbehör extra stötskydd för handenheten.
Dräger Interlock 5000 har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Dräger Interlock 5000.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 9 500 kr + moms och installation

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

KG Knutsson AB
08-92 30 00

Snabbfakta

ca 9 500 kr

ca 1 500 - 2 000 kr

ca 500 - 1 000 kr

ca 5,60 kr/st

1 gång/år

-40°C – +85°C

-40°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 30 000 st

3 år

SS-EN 50436-2:2014

Alla priser exklusive moms