Dräger XT

Användningsområde

  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Dräger Interlock XT har utgått ur Drägers sortiment. Låset har använts vid kvalitetssäkring av transporter och tidigare även för deltagare i det villkorade körkortsprogrammet. Låset är testat och uppfyller de äldre utgåvorna av CENELEC:s standarder för alkolås SS-EN 50436-1:2005 och SS-EN 50436-2:2007. Dräger Interlock XT kan fortfarande servas av Drägers serviceverkstäder, vilket ska ske en gång per år.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Utrustningen kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering.

Sammanfattning

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med utrustningen är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation.
Dräger Interlock XT har varit och är fortfarande ett stabilt och bra alkolås. Nya ersättningsmodeller finns, se Dräger alkolås IL 5000 och 7000.

MHF:s testlabb säger

Vi avråder

Pris

Utgått, säljs inte längre

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

KG Knutsson AB
08-92 30 00

Snabbfakta

Utgått

ca 1 500 - 2 000 kr

ca 500 - 1 000 kr

ca 5-10 kr/st

1 gång/år

-45°C – +85°C

-45°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 30 000 st

1 år

SS-EN 50436-1:2005 och SS-EN 50436-2:2007

Alla priser exklusive moms