Smart Start SSI-20/20

Användningsområde

  • Alkolås för användning vid villkorlig körkortsåterkallelse.
  • Alkolås för kvalitetssäkring av transporter med upphandlingskrav.
  • Alkolås för användning i privatfordon och i företag utan upphandlingskrav.

Beskrivning

Smart Start SSI-20/20 är ett lås framtaget för att användas för kvalitetssäkring av transporter. Låset är testat och uppfyller de äldre utgåvorna av CENELEC:s standarder för alkolås SS-EN 50436-1:2005 samt SS-EN 50436-2:2007.
Låset bygger på bränslecellsteknik, vilket gör det i stort sett alkoholspecifikt. Denna modell används också inom det villkorade körkortsprogrammet med alkolås.
Smart Start SSI-20/20 kan logga alla händelser som sker i låset samt start och stopp av fordonet. Som manipuleringsteknik har Smart Start bland annat valt att välja vibratometoden. Det innebär att man avger ett humljud i blåsmunstycket samtidigt som man blåser i låset. (För att uppfylla testkraven enligt CENELEC ska denna funktion vara aktiverad). För att kunna leverera ett utandningsprov i SSI-20/20, erfar vi att de flesta användarna behöver lära sig tekniken hur man blåser och avger humton samtidigt.
Utrustningen har ett grundläggande skydd mot manipulering. Om behov finns att kunna identifiera vem som blåst i alkolåset kan Smart Start SSI-20/20 kompletteras med en kamera samt inloggning med personlig kod.

Omdöme

Låset har hög tillförlitlighet och goda driftsegenskaper. En fördel med denna utrustning är att displayen för meddelanden är placerad i handenheten, vilket gör att centralenheten kan ha en helt dold installation.
Utifrån funktionstester och dokumentation kan vi rekommendera Dignita AL‑100.

Sammanfattning

Pålitlig & Driftssäker

Pris

Ca 8 500 kr + moms och installation

Servicebehov

1 gång/år

Leverantör

Dignita systems AB
090-12 94 00

Snabbfakta

ca 8 500 kr

ca 2 000 - 2 500 kr

ca 800 - 900 kr

ca 5 kr/st

1 gång/år

-45°C – +85°C

-45°C – +85°C

9 – 32 Volt

IP40

Minst 60 000 st

1 år

SS-EN 50436-1:2005 och SS-EN 50436-2:2007

Alla priser exklusive moms