Foto: Lennart Angermund/Mostphotos

Polisen beslutade i början av oktober att stegvis återuppta de rutinmässiga nykterhetskontrollerna, det vill säga slumpmässiga utandningsprov för rattfylleri. Under pandemin har polisen bara gjort ett utandningsprov på en förare vid misstanke om rattfylleri. Orsaken är att minska risken för smittspridning.

Stoppet för de rutinmässiga nykterhetskontrollerna har gjort att antalet nykterhetskontroller har sjunkit kraftigt. Mellan januari och september 2021 gjorde polisen 77 000 utandningsprov, visar polisens preliminära statistik.

Motsvarande siffra för samma period 2020 var 334 400 nykterhetskontroller och för 2019 var antalet 989 700 stycken. Polisen påpekar att det alltid finns en viss eftersläpning på statistiken.
– Positivt att polisen nu kommer igång med de rutinmässiga nykterhetskontrollerna, säger Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

Det är viktigt att förare i allmänhet har känslan av att de kan bli kontrollerade närsomhelst av polisen. Och att det alltid finns en upptäcktsrisk för en onykter förare, framhåller han.
– Rattfylleri är ett spaningsbrott, som är beroende av att polisen gör kontroller.