Enligt polisens bedömning är en betydande del av vägtrafikens rattfyllerister påverkade av narkotika. Varje år omkommer ett tjugotal personer i trafiken på grund av att de tagit otillåtna droger före bilkörningen. Polisen saknar idag effektiva verktyg att stoppa drogpåverkade förare direkt vid vägen.

MHF driver ett samnordiskt projekt som ska ta fram effektiva metoder för polisen. Målet är att drogpåverkade förare ska kunna stoppas på samma sätt som idag sker med alkoholpåverkade trafikanter.

Polisens insatser mot drograttfylleri skiljer sig mycket åt i de olika länen. Idag krävs misstanke för att polisen ska få stoppa ett fordon och undersöka om föraren är narkotikapåverkad. Med dagens system krävs det därför både en bra taktik och en stor erfarenhet av de poliser som ska bygga upp en misstanke och gripa en rattfyllerist.

Med ett användbart sållningsinstrument för drogpåverkan skulle polisen kunna arbeta mer effektivt. Det finns idag inget instrument som mäter narkotika i utandningsluften lika snabbt som när det gäller alkohol. Det finns dock lovande teknikinnovationer som behöver utvecklas ytterligare.

Med bättre och snabbare detekteringsteknik samt möjlighet att göra masskontroller direkt vid vägen skulle polisen effektivt kunna hitta de drograttfulla. Då kan också kravet på misstanke som idag gäller för polisens arbete med narkotika i trafiken tas bort.

Ett första steg framåt skulle kunna vara att ge uppdrag till Rikspolisstyrelsen att kartlägga omfattningen av drograttfylleriet.

Det behövs bra och snabb detekteringsteknik (sållningsinstrument) för narkotika. Genom att ge incitament till teknikutveckling kommer innovatörer att starta arbetet med att undersöka möjligheter till produktutveckling.