Under 2019 omkom 223 personer i den svenska vägtrafiken. Det är den lägsta dödssiffran sedan 1930-talet. Foto: Larm Soderhamn/MostPhotos

Under förra året förlorade 223 personer livet på de svenska vägarna, enligt Transportstyrelsens preliminära siffror. Jämfört med olycksutvecklingen för 2018, är det en resa från botten till toppen i positiv bemärkelse. Under 2018 dödades 324 personer i trafiken, det är den högsta dödssiffran sedan 2007. 2019 omkom 101 personer färre jämfört med 2018.

– Man kan säga att även om statistiken är preliminär, är det ingen tvekan om att 2019 var ett bra trafiksäkerhetsår, konstaterar Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef för MHF.

– Vi har inte haft så få döda i vägtrafiken, sedan man började föra officiell olycksstatik i Sverige på 1930-talet.

Tidigare var det lägsta dödstalet från 2017, då 252 personer miste livet i trafiken.

Av de 223 döda under 2019 hade 110 färdats i bil. De vanligaste olyckstyperna bland omkomna bilister var singel- och mötesolyckor, med 44 respektive 43 omkomna.

28 motorcyklister miste livet, det är 19 färre än året innan. 15 cyklister dödades, jämfört med 23 omkomna 2018. 26 fotgängare omkom efter att ha blivit påkörda av motorfordon.

– Det man kan se, är att jämfört med 2018, har framförallt antalet omkomna motorcyklister samt bilister som dödas i singelolyckor minskat, säger Lars Olov Sjöström.

Ett dödstal på 223 personer i trafiken 2019, betyder att Sverige är i linje med delmålet för nollvisionen, som är 220 döda 2020 menar han.

– Målet om 220 döda i år känns nu som att det är inom räckhåll, säger Sjöström.

– Men det kommer att krävas aktiva insatser under hela 2020 för att lyckas med det.

Text: Mari Haglund
Foto: Larm Soderhamn/MostPhotos

Fakta: Olycksstatistiken
Transportstyrelsen publicerar varje månad preliminär statistik över hur många som omkommit i vägtrafiken. I januari redovisas preliminära dödstal för hur många personer som mist livet under föregående år. I april redovisar Trafikanalys den fastställda, det vill säga den officiella statistiken, över antalet döda i trafiken. Dödsfall till följd av sjukdom eller självmord utesluts ur den officiella statistiken.
Källa: Transportstyrelsen