Foto: Tullverket

Det framgår av Tullverkets årsredovisning för 2020.

Alla slumpmässiga nykterhetskontroller för rattfylleri stoppades tills vidare mars 2020. Syftet är att förebygga spridning av coronaviruset. I de fall där tullen misstänker rattfylleri tas fortfarande ett utandningsprov.