MHF Eskilstuna ska köra Ta Paus vid 35 tillfällen i sommar. Här bjöd Folke Larsson och Gunilla Silén besökare på kaffe vid rastplatsen Råbyhed sommaren 2017.

På Ta Paus uppmanas sommartrafikanterna att ta rast när de är ute och åker. MHF:arna delar ut informationsmaterial om faror och distraktioner i trafiken som trötthet, alkohol och droger, trafikfarliga mediciner samt mobilanvändande.

Under 2019 körde MHF:s funktionärer Ta Paus på 45 rastplatser i Sverige. I år kommer Ta Paus att se annorlunda ut, en del MHF-avdelningar kör nästan som vanligt, medan andra delar ut materialet i brevlådor eller på andra sätt.

– I Region Mälardalen kommer varje lokalavdelning att få Ta Paus-broschyrer, som de kan dela ut exempelvis i brevlådor, berättar Agnetha Silén, vice ordförande i MHF Mälardalen.
– Om en avdelning gör det, räknar regionen det som en aktivitet som de får ersättning för.

MHF Eskilstuna planerar att genomföra hela 35 Ta Paus-aktiviteter vid rastplatsen Råbyhed vid E20.

– Vi har kört en gång hittills. Det var dåligt med trafik. Vi springer inte på bilarna, utan är försiktiga och håller avstånd, säger ordförande Agnetha Silén.
– Vi berättar att vi bjuder på kaffe och delar ut material.

MHF Örkelljunga-Skånes Fagerhult ska köra Ta Paus vid rastplatsen Skånes Fagerhult väg 73 den 25 juli och vid rastplatsen Skåneporten den 26 juli i Örkelljunga.

– Vi kommer att få tänka på ett annat sätt än vanligt och hålla distans till besökare, berättar Magnus Abrahamsson, kontaktperson för MHF Örkelljunga-Skånes Fagerhult.

– Min tanke är att man kan lägga upp materialet och låta besökarna ta det själva. Vi kommer att sätta upp Uppvaknandet-utställningen.

Vad tycker du om att vara ute och jobba på Ta Paus?

– Vi har alltid trevligt. Det brukar komma en del folk och prata med oss. Ta Paus är ett bra koncept, säger han.

Text och foto: Mari Haglund